Historie obce Větřkovice [ Historie (archivní dokument) ]

Větřkovice patř mezi málo historických sídel, která mají zachovánu zakládací listinu.
Touto listinou z roku 1298 dává probošt v Březové Vlk Walterovi a jeho dědicům les k založení Větřkovic. Dává jim jméno Dyttreichsdorph (Dětřichovice).
Z listiny je zřejmé, že název obce byl odvozen od jména olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulnštejna. Osadníci byli většinou pozývání z Německa. Našlo se ale dost českých osídlenců, protože podle urbáře z roku 1574 bylo mezi majiteli 44 gruntů jen sedm německých rodin. Vždy zde převládalo české obyvatelstvo. Původně tedy Větřkovice patřily k probožství Benediktinskému v Březové. Později přešly pod hradecké (Hradec nad Moravicí) panství. V roce 1700 dostaly Větřkovice svou pečeť jako ostatní vesnice panství hradeckého. Hlavní obživou místních obyvatel bylo zemědělství a chov dobytka. Původně spadala obec do okresu Opava, v letech 1949-1960 do okresu Vítkov.

Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1784 stol.V něm se nachází pseudobarokní kazatelna z 19. století a oltářní obraz A. Zapletala z roku 1937.
Na rozcestí v místí části Nové Vrbno stojí socha sv. Felixe z pol. 18. stol. s kapličkou.
U silnice směrem na Březovou leží obecní rybník umožňující koupání i rybolov.

Místní část: Nové Vrbno

Rozloha katastrálního území je 2 714 ha.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 17.07.2003 v 12:30 hodin