Trasa Ramzová - Císařská bouda - Malé Vrbno - Branná [ Turistická trasa ]

Ramzová - Petříkov - Císařská bouda - Paprsek - Malé Vrbno - Kutný Vrch - Branná
Typ: pěší
Náročnost: středně náročná
Čas.náročnost: celodenní
Restaurace: Chata Ramzová, Chata Paprsek, Malé Vrbno, Branná
Délka 16,5 km
Převýšení +276 m
Snížení -432 m
Nejnižší bod 590 m
Nejvyšší bod 1022 m
Časový rozvrh: Ramzová - Petříkov (2 km) - Císařská chata (4,5 km) - Paprsek (7 km) - Malé Vrbno (11,5 km) - Kutný Vrch (12,5 km) - Branná (16,5 km)
Výchozí bod: Ramzová, žel. stanice

Popis trasy:
Od železniční stanice v Ramzové vede červená turistická značka přes návrší do Petříkova. Tato menší osada v hlubokém údolí Branné byla založena dřevorubci roku 1617. V Petříkově se těžil pyrit a tuha, byla zde čistírna tuhy a ve druhé polovině 19. Století jediná výrobna zinkových barev v tehdejším Rakousku - Uhersku. Po druhé světové válce se z hospodářsky nepříliš atraktivní obce stalo postupně vyhledávané rekreační a lyžařské centrum. Především v zimním období se ukazuje výhodná poloha obce, chráněné před větrem a vichřicemi, které turisty občas trápí na hřebenových cestách. Nadmořská výška 760 - 810 m je i zárukou příznivých sněhových podmínek.
Červená značka vede skrz obec až k rekreačnímu středisku Resko, kde se údolí větví. Vpravo podél Branné vede modrá turistická značka, naše cesta však povede dále po červené, po široké cestě sledující pravostranný přítok Branné. Procházíme velice příjemným údolím, v závěru stoupáme lesem až k Císařské lovecké boudě v nadmořské výšce 1012 m. Výstup není náročný. Po zelené značce vpravo bychom se dostali na Smrk (1125 m), nejvyšší horu Rychlebských hor, půjdeme však přímo po široké cestě, která tvoří jakousi vyhlídkovou terasu ve svazích Travné hory. Věrně kopíruje terén, prakticky se nemění nadmořská výška. Že je to jedna z nejkrásnějších cest v této oblasti, to dosvědčují nádherné daleké výhledy. V závěru cesta mírně stoupá a pak klesá k silničce, která vede od Kunčic k Paprsku. Po ní sejdeme k chatě, kde je možnost odpočinku a občerstvení.
Od Paprsku se po žluté značce vydáme po strmé kamenité cestě dolů. Nejprve vede cesta lesem, pak otevřeným terénem s nádhernými výhledy na Staroměstsko i Hrubý Jeseník. U lyžařského vleku se cesta stáčí vpravo a schází k potůčku. Sestupujeme prakticky po spádnici až k silničce, která vede k povrchovému dolu, který byl vidět už z cesty od Paprsku. Stojíme na horním okraji Velkého Vrbna, osady, založené společně se sklárnami roku 1614. Po silničce scházíme k větší budově, která za války sloužila jako celnice, dnes je zde rekreační středisko. U něho roste lípa, jejíž stáří je odhadováno na 400 let, neznačená cesta vlevo vede k milířům, kde se v minulosti pálilo dřevěné uhlí.
Stále sledujeme silničku údolím Vrbenského potoka, míjíme ústí Adamovského údolí a na rozcestí u Malého Vrbna odbočíme ze silnice vlevo do kopce. Cesta poměrně strmě stoupá po svazích Kutného vrchu, kde se v minulosti těžila stříbrná ruda. Cesta přichází na okraj lesa, odkud pokračujeme po pěšině na širší cestu. Mírně klesáme k nové komunikaci, která obchází střed Branné. Odsud je to již jen kousek na náměstí, kde výlet zakončíme u zámku a hradu Kolštejn.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.07.2003 v 09:50 hodin