Trasa Ramzová - Šerák - Obří skály - Ramzová [ Turistická trasa ]

Ramzová - Černava - Šerák - Obří skály - Vražedný potok - Ramzová
Typ: pěší
Náročnost: středně náročná
Čas.náročnost: polodenní
Restaurace: chata Ramzovské sedlo, chata Jiřího na Šeráku
Délka 11,5 km
Převýšení +591 m
Snížení -620 m
Nejnižší bod 643 m
Nejvyšší bod 1351 m

Příjezdové místo: Ramzová, vlak, trať č. 290, autobusy ze Šumperka, Jeseníku, Brna, Prahy a Písku. Parkoviště u hlavní silnice.
Výchozí bod: u chaty Ramzovské sedlo nad železniční stanicí
Časový rozvrh: Ramzová - Černava 3 km (1 hod.) - chata Jiřího na Šeřáku 3 km (1 hod.) - Obří skály 1 km (1/4 hod.) - Pod Obřími skálami 1 km (1/4 hod.) - Vražedný potok 1,5 km (1/2 hod.) - Ramzová 2 km (1/2 hod.), celkem 11,5 km, 3 1/4 hodiny.

Náročnost: náročné stoupání k chatě Jiřího na Šeráku, náročný sestup k Obřím skalám a do údolí Vražedného potoka.
Nejvyší bod: Šerák 1351 m

Pozoruhodnosti: z Černavy výhledy na Rychlebské hory se Smrkem; Šerák - panorama Jesenicka; Obří skály - bizarní skaliska s výhledy na Jesenicko a Rychlebské hory i polská jezera.

Popis trasy:
Od informačního místa u chaty Ramzovské sedlo se dáme vpravo po červeně značené cestě k železničnímu přejezdu. Za přejezdem pokračujeme vpravo po náspu nad železniční tratí až k centrálnímu parkovišti. Přejdeme hlavní silnici a stoupáme k dolní stanici lanové dráhy na Šeřák. Souběžně s trasou lanovky stoupáme po okraji lesa až na cestu, kde se dáme doprava a pokračujeme ve stoupání kolem studánky dobrá voda až na Černavu (1065 m), kde je mezistanice lanové dráhy. Odtud jsou výhledy směrem ke skupině Smrku v Rychlebských horách. Stoupáme dále až ke Koňské vyhlídce, odkud je překrásný pohled do údolí říčky Branné a na strže ve svazích Keprníku. Stálým stoupáním kamenitou cestou se dostaneme k rozcestí Šerák. Zde odbočíme doleva a modře značenou cestou dojdeme po krátké chvíli k Jiřího chatě na Šeráku (1325 m), která se nachází pod vlastním vrcholem Šeráku (1351 m). Od chaty je výhled na město Jeseník a Zlatý chlum, lze odtud vystoupit žlutě značenou cestou na vrchol Šeráku. Z vrcholu je výhled na Staroměstsko, Králický Sněžník, Jesenicko a Rychlebské hory. V další cestě pokračujeme od chaty po modře značené cestě (v souběhu se žlutou značkou) až k informačnímu místu Pod Šerákem (1280 m). Prudkým klesáním se dostaneme k Obřím skalám (1082 m) na severozápadním svahu Šeráku. Tvoří je skalní hradba 10 - 16 m vysoká a mrazové sruby ze svoru s velkými krystaly staurolitu. Lze zde sledovat charakteristické zvětrávání svoru se zajímavými drobnými tvary - žlábky, skalní hřiby a pokličky, skalní okno. Od Obřích skal odbočíme vlevo na zeleně značenou cestu. Pěšinou po stráni přes paseky, později lesem, klesáme k Vražednému potoku. Jeho rokle je přepažena ochrannými hrázemi, z nichž jedna nám slouží pro přechod na levý břeh. Zde se dáme vrstevnicovou pěšinou nad potokem, přijdeme na lesní průsek, který nás dovede k seníku, kde odbočíme vlevo na lesní cestu, potom vpravo a po krátké chvíli dojdeme k dolní stanici lanové dráhy na Šerák. Od ní klesáme v souběhu s červenou značkou až k chatě Ramzovské sedlo.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

  • 0.00 km Ramzová [ Ulice nebo jiné místopisné označení ] [gps]
  • 11.50 km Ramzová [ Ulice nebo jiné místopisné označení ] [gps]

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.07.2003 v 09:09 hodin