Trasa Ostružná - Lví hora - Jeseník [ Turistická trasa ]

Ostružná - Smrk - Lví hora - jeskyně Na Pomezí - Jeseník
Typ: pěší
Náročnost: středně náročná
Čas.náročnost: celodenní
Délka: 24 km
Náročnost: středně těžká delší trasa, rovinaté úseky se střídají se stoupáními a sestupy
Občerstvení: Ostružná, chata Smrčník, jeskyně Na Pomezí, Jeseník
Tato trasa nás zavede na nejvyšší vrchol Rychlebských hor Smrk (1125 m). Z centra horské rekreační obce Ostružné se vydáme po zelené značce vedoucí kolem lyžařského areálu a stoupající na Trnovou horu s výhledem na údolí. Dojdeme na rozcestí u lovecké chaty Císařská bouda, přetneme červenou značku a strmě stoupáme lesní pěšinou na Travnou horu, odkud vede vrstevnicová stezka na Brousek. Tady se připojí modrá značka z Petříkova a souběžné značení nám ukáže cestu na Smrk - hraničník s historickým patníkem, který označuje zemské trojmezí Moravy, Slezska a Kladska. Pokud chceme vystoupit na nejvyšší vrchol Rychlebských hor s výhledem musíme se vydat 500 m na jihovýchod po červeném místním značení (psaníčku). Na Smrku se nachází rašeliniště Malení s glaciální květenou. Když se dostatečně vynadíváme na panoráma hor vrátíme se zpět na Smrk - hraničník.
Po žluté značce sejdeme ke Třem Studánkám a vystoupíme na vrchol Lví hory, s výhledem na Žulovsko, Javornicko a Hrubý Jeseník. Přes Oblý vrch klesáme do sedla Pod Kopřivným, odkud je vidět velkolepé zákruty železniční tratě nabírající výšku před Ramzovou, podle nichž bývá nazývána "Slezský Semmering". Lesní cestou pokračujeme okolo mramorových lomů a turistické chaty Smrčník, kde se můžeme občerstvit.
Po chvíli přijdeme na rozcestí u železniční zastávky v sedle Na Pomezí. Nacházejí se zde největší zpřístupněné jeskyně jesenického krasu se svéráznou krápníkovou výzdobou, jejíž tvorba pokračuje i v současnosti. K jeskyním vede zelená značka asi 500 m na severozápad. Po prohlídce jeskyní se vrátíme zpět do sedla Na Pomezí. Přejdeme silnici a pokračujeme do lázeňského komplexu v Jeseníku. Červeně značená cesta nás dovede na nádraží a do centra.
Do Jeseníku se lze dostat také z Pomezí přes Lipovou-Lázně a podél toku Staříče na Bobrovník (restaurace, kemp), odkud po žluté značce přijdeme ke koupališti a do města.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.07.2003 v 07:49 hodin