Trasa Žulová - Nýznerov - Petříkov - Ramzová [ Turistická trasa ]

Trasa Nýznerovské vodopády
Typ: pěší
Náročnost: středně náročná
Čas.náročnost: celodenní
Délka: 19 km (severní varianta), 18 km (varianta přes Smrk)
Náročnost: poměrně členitá trasa
Občerstvení: Žulová, Skorošice, Petříkov, Ramzová
Poměrně náročná trasa nás zavede ke krásným vodopádům na Stříbrném potoce. Dál se můžeme rozhodnout pro některou ze dvou nabízených možností jak pokračovat, a to výstup na nejvyšší horu Rychlebských hor Smrk, nebo zvolit severní variantu přes vrch Špičák.
Ze Žulové se vydáme po asfaltce směrem k Nýznerovu. Nýznerovské vodopády se nacházejí nad soutokem Stříbrného a Bučínského potoka. Jde o soustavu kaskád a peřejí o celkové výšce 14 m, přičemž nejvyšší stupeň dosahuje výšky 3 m. Voda překonává skalní práh odolných hornin a vyznačuje se celoročně vydatným průtokem.
Od vodopádů pokračujeme po zelené značce k rozcestí Pod Chlumem, kde si vybereme směr putování. Severní cesta vede žlutě značenou trasou po státní hranici přes Břidličný vrch na Špičák, na jehož vrchol vystoupíme bez pomoci značení. Z rozcestí pod Špičákem klesáme po červeně značené cestě
směrem na Skorošice, na křižovatce se dáme doprava a přijdeme zpět do Žulové. Nejstarší památkou ve vsi jsou zbytky hradu, jehož hradní věž byla využita při stavbě farního kostela.
Pokud půjdeme směrem na Smrk, vystoupáme na vrchol Kovadliny, odkud hraničním chodníkem pokračujeme na Klínový vrch a na samotný Smrk (1125 m). Z odlesněných míst se nabízejí výhledy na všechny světové strany. Do
údolí sestoupíme podél Černého potoka do významného rekreačního střediska zimních sportů v Petříkově. Na okraji osady odbočíme na červenou značku a dorazíme do Ramzovského sedla.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.07.2003 v 14:13 hodin