Trasa Karlova Studánka - chata Barborka - Karlova Studánka [ Turistická trasa ]

Karlova Studánka-vodopády Bíle Opavy-chata Barborka-Karlova Studánka
Typ: pěší
Náročnost: náročná
Čas.náročnost: polodenní
Restaurace: Karlova Studánka - hotel a restaurace Hubertus, Džbán, chata Barborka
Délka 11,5 km
Délka čas 4 hodiny
Převýšení +510 m
Snížení - 550 m
Nejnižší bod 790 m
Nejvyšší bod 1325 m

Příjezdové místo: Karlova Studánka, autobusy z Bruntálu, Přerova, Jeseníku, zastávka u hotelu Hubertus.
Výchozí bod: Karlova Studánka, hotel Hubertus, parkoviště u hotelu.
Časový rozvrh: Karlova Studánka - Bílá Opava, rezervace 2 km (3/4 hod.) - Nad Vodopády 2 km (3/4 hod.) - chata Barborka 2 km (3/4 hod.) - Karlova Studánka 5,5 km (1 a 3/4 hod.).
Celkem 11,5 km, 4 hodiny.

Náročnost: náročná trasa s poměrně velkým převýšením, kolem vodopádů častá chůze po vlhkých a kluzkých skalách a kamenech, řada dřevěných můstků, žebříků a schůdků, exponovaná místa opatřena zábradlím, z bezpečnostních důvodů trasa přístupná jen v letním období.
Nejvyšší bod: Chata Barborka 1325 m.

Pozoruhodnosti: hluboce zaříznuty kaňon vytvářející řadu kaskád a vodopádů, národní přírodní rezervace s naučnou stezkou.

Popis trasy:
Od hotelu Hubertus vyjdeme po žlutě značené cestě (souběh s modrou značkou) vpravo podél silnice do kopce, na křižovatce silnic odbočíme opět vpravo, přejdeme most a ze silnice odbočíme vlevo na lesní cestu. Přejdeme přes další most přes Bílou Opavu, jejíž tok zůstává po pravé straně. Vejdeme do lesa a stále stoupáme po k hrázi, která slouží k zadržování přívalů vod při jarním tání sněhu. Stoupáme stále lesem proti toku Bílé Opavy. Okolní svahy se začínají zvedat stále prudčeji a v říčce se objevují peřeje a kaskády. Přicházíme na travnatou mýtinku, kde stojí chatka pracovníků ochrany přírody. Zde se žlutá a modrá značka rozdělují. My budeme pokračovat po žlutě značené cestě vlevo. Stoupáme dál proti proudu. Údolí se stále více zařezává do hloubky, okolní svahy mizí v závratné výšce. Cesta začíná být namáhavá. Dostaneme se do úzkého hlubokého kaňonu, jehož dnem se řítí řvoucí vody Bílé Opavy. Tabule naučné stezky nás informují o zdejších pozoruhodnostech. Cesta se lomí ostře vlevo a stoupá vzhůru. Zajdeme odbočkou na vyhlídku pod největší, téměř 8 m vysoký vodopád. Od vyhlídky se vrátíme na naši trasu a stále prudce stoupáme náročným terénem podél vodopádů přes schůdky, lávky a můstky. Přejdeme poslední můstek a úbočím velmi prudce vystoupáme k rozcestí Nad vodopády, kde se znovu připojí modrá značka. Pokračujeme v cestě doleva, nyní již po pohodlné cestě stále vzhůru. Pod námi je slyšet hukot Bílé Opavy. Na dalším rozcestí opustíme žlutou značku a modře značenou cestou pokračujeme kolem nástupní stanice lyžařského vleku a pomníčku jedné z obětí zdejších hor. Za stálého stoupání dorazíme k chatě Barborka, která leží na jižním svahu Pradědu. Od Pradědu je pěkný pohled na protější pověstmi opředené Petrovy kameny a k chatě Ovčárna. Na zpáteční cestu se vydáme po stejné trase, kterou jsme přišli, a to až k rozcestí Nad vodopády. Zde pokračujeme přímo po modře značené cestě, která klesá pohodlným chodníkem do úbočí. Za stálého klesání dojdeme na lesní mýtinku, kde se připojí žlutá značka od vodopádů. Nám již známou cestou dojdeme do Karlovy Studánky, klimatických lázní uprostřed jesenických hor.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.07.2003 v 09:46 hodin