Historie obce Radkov [ Historie (archivní dokument) ]

Obec Radkov leží nad hradem Vikštejnem.
Poprvé je obec připomínána při dělení Opavska v roce 1377.
Počátky obce Radkov jsou spojeny s královským rodem Přemysla Otakara II.
V té době byl postaven hrad Vikštejn (Witkenštejn). Nejprve tu stál malý dřevěný hrad, který byl později přebudován na nedobytnou pevnost. Vikštejn se stal největší pevností na Opavsku. Celková délka opevnění činila přes 260 m a šířka přes 70 m. Dodnes zůstaly zachovány některé obvodové zdi pevnosti.

Ve středu obce se nachází kostel Narození Panny Marie z 13. století.
V místní části Dubová, původně zvané Horní Vikštejn, stojí barokní zámek postavený stavitelem J.J. Froblem roku 1740 s krajinářským parkem. V zámeckém parku je postavena novogotická kaple s pozdně barokním oltářem a obrazem madony. Dnes je zde internátní zvláštní škola. Zámek je spjat s rodem Razumovských, jejichž hrobky nalezneme na místním hřbitově. Od průčelí zámku se vine cenná lipová alej stará více jak 150 let.

Místní části: Vendelín, Dubová a Nové Zálužné (spadá do tří katastrů)

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 15.07.2003 v 08:41 hodin