Trasa Branná - Ostružná - Branná [ Turistická trasa ]

Název trasy: Branná-Malé Vrbno-Nad Adamovem-Ostružná-Splav-Banjaluka-Branná
Typ: pěší
Náročnost: středně náročná
Čas.náročnost: polodenní
Délka 17 km
Délka čas 5 hodin
Převýšení +643 m
Snížení -319 m
Nejnižší bod 610 m
Nejvyšší bod 952 m

Příjezdové místo: Branná, vlak, trať č. 290, autobusy Brno - Šumperk - Jeseník, Praha - Jeseník.
Výchozí místo: Branná - most pod železniční stanicí, parkoviště 100 m níže vpravo u silnice.
Časový rozvrh: Branná, most - Malé Drbno 5 km (1 a 1/2 hod.) - Ostružník 4 km (1 a 1/4 hod.) - Ostružná, obec 3 km (3/4 hod.) - Banjaluka 3,5 km (1 hod.) - Branná, most 1,5 km (1/2 hod.).

Náročnost: středně náročná trasa s ostřejším stoupáním z údolí potoka Telčavy na Ostružník.

Pozoruhodnosti: Branná - kostel; radnice; Malé Vrbno - těžba a zpracování tuhy, Ostružník - výhledové místo.

Popis trasy:
Od centrální orientace u mostu přes říčku Branná pod železniční stanicí se vydáme po žlutě značené cestě vzhůru po silnici do obce Branná. Ze silnice odbočíme vpravo a po schodech kolem turistické ubytovny se dostaneme do středu obce. Za náměstím odbočíme vlevo a mezi zástavbou vyjdeme z obce ven. Polními cestami stoupáme po žluté značce až na Kutný vrch (764 m). Odtud klesáme do Malého Vrbna, osady kolem Vrbenského potoka. Od 19. století se zde těží a zpracovává tuha. Na silnici vedoucí ze Starého Města pod Sněžníkem se dáme vpravo a modře značenou cestou (souběh se žlutou značkou) pokračujeme stoupáním na začátek Adamovského údolí. Údolím potoka Telčavy stoupáme až na Ostružník (952 m). Výhledy z Ostružníku jsou nám odměnou za náročnější výstup. Odbočíme vpravo a po zeleně značené cestě klesáme do obce Ostružná (690 m), která je významným rekreačním střediskem. Z Ostružné pokračujeme po zeleně značené cestě údolím Černého potoka přes hřbítek až k informačnímu místu Splav v údolí říčky Branné. Odtud klesáme podél jejího toku až k hájence Banjaluka (610 m), místy jsou patrné zbytky náspů a můstků bývalé lesní železnice. Zde bývalo nádraží lesní železnice. Silničkou po proudu říčky Branné se dostaneme k cíli trasy, informačnímu místu Branná, most.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 08.02.2008 v 10:09 hodin