Historie obce Kružberk [ Historie (archivní dokument) ]

Obec Kružberk se nachází v blízkosti kružberské přehrady a na okraji Přírodního parku Moravice.
Kružberk je poprvé připomínán roku 1377 jako součást zaniklé vsi Krahují. V listině uváděný název Creuczenburg byl později modifikován na Kreuzberg, tj. "křížová hora, hora, na které stál kříž". V 16. století byl ještě českou vsí, vlastnili ji Stošové z Kounic a Bruntálští z Vrbna. Před rokem 1620 byl prodán Karlu z Lichštejna a stal se součástí Komory Opavské. V okolí se těžila železná ruda. Obec zahrnuje dva katastry - Staré Lublice (první zmínka 1283) a Kružberk.
Rozloha katastru obce je 830 ha z toho:
- zemědělská půda 635 ha (423 - orná, 123 - pastviny, 74 - louky)
- lesní půda 114 ha
- vodní plochy - 18 ha
Nadmořská výška: 454 m n.m.

Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Petra a Pavla z 1. poloviny 14. století, upravený v 18. a 19. století. V kostele jsou obrazy obou světců od J. Kleina z 18. století a klasicistní varhany. V horní části obce stojí kostel sv. Floriána s kaplí sv. Anny z roku 1746.

Obec je známá především vodárenskou nádrží Kružberk, která zásobuje pitnou vodou ostravský region. Pod přehradou se nachází cvičná horolezecká skála hradisko, kde podle legendy stávala tvrz.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 11.07.2003 v 13:48 hodin