Cyklotrasa Jeseník - Město Albrechtice - Krnov [ Cyklotrasa ]

Název : Jeseník - Rejvíz - Heřmanovice - Město Albrechtice - Krnov
Typ: cyklo
Náročnost: středně náročná
Značka:
Délka: 58 km

Náročnost: v úvodu stoupání na Rejvíz, pak poměrně nenáročná trasa vedená po silnicích, vhodná pro cestovní a trekkingová kola
Občerstvení: Jeseník, Rejvíz, Město Albrechtice, Krnov
Z Jeseníku vyjedeme po silnici (silniční cyklotrasa KČT 55) do místní části Dětřichov. V první serpentině za Dětřichovem odbočíme do lesa na modrou značku a po lesní cestě v závěrečném úseku za rozcestím Vrchovištní potok sjedeme zpět na silnici a po ní se dostaneme na Rejvíz. Na silničním kole pojedeme tento úsek celý po silnici č 453.
Rejvíz je známá horská vesnice, která sousedí se světoznámými vrchovištními rašeliništi a mechovými jezírky. Národní přírodní rezervací vede naučná stezka po hat'ovém chodníku. V obci se dochovala stavení jesenické lidové architektury, zajímavostí jsou vyřezávané židle, které najdeme
v penzionu Rejvíz (dříve Noskova chata).
Od Rejvízu pojedeme po dálkové cyklotrase KČT č. 55 vedoucí až do Opavy. Vydáme se kolem zříceniny gotického hradu Koberštejna údolím Černé Opavy k Drakovu. Cestou si všimneme cenné technické památky, staré vysoké pece na dřevěné uhlí z roku 1807. Odbočíme vlevo a pojedeme do Heřmanovic, které jsou vyhlášeny vesnickou památkovou rezervací.
V blízkostí obce bývaly doly. V roce 1949 byly ve zdejších vápencových lomech objeveny dvě jeskyně a menší propast.
Údolím Opavice cesta pokračuje přes Holčovice, jež v minulosti bývaly střediskem evangelíků, s dochovanými domy městského typu a sirným minerálním pramenem. V Hynčicích se nachází v jedné ze zahrad soubor plastik pravěkých ještěrů, který se nazývá Eldorádo. Přijedeme do Města Albrechtice, které je výchozím místem k poznávání Osoblažského výběžku. Po prohlídce městečka se můžeme osvěžit v místním koupališti.
Tok řeky Opavice vytváří státní hranici. Z Albrechtic pojedeme po pohraniční silnici přes obec Linhartovy s renesančním zámkem se zbytky sgrafit
a Krásné Loučky do pohraničního města a jednoho z důležitých středisek v oblasti, Krnova. Jeho přirozenou dominantou je barokní poutní kostel sv. Kříže a P. Marie Sedmibolestné na vrchu Cvilín, dále se může pochlubit renesančním zámkem a náměstím s renesančními domy. Turistům je
k dispozici muzeum, koupaliště i krytý bazén.

PRŮBĚH CYKLOTRASY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 11.07.2003 v 09:27 hodin