Cyklotrasa Jeseník - Ramzová - Lipová-Lázně - Jeseník [ Cyklotrasa ]

Název : Jeseník - Domašov - Pod Keprníkem - Černava - Ramzová - Lipová-Lázně - Jeseník
Náročnost : náročná
Délka : 36 km

Náročnost: fyzicky náročná trasa, velké převýšení, dlouhé stoupání na Šerák a obtížný sjezd na Ramzovou, místy technický terén, Bystrý p. - Ramzová -lesní kamenitá cesta, vhodné pro trekkingová a horská kola
Občerstvení: Jeseník, Domašov, chata Jiřího na Šeráku, Ramzová, Lipová-Lázně
Na začátku cesty můžeme navštívit Vodní tvrz ze 13. stol., která je obehnána umělým vodním příkopem. V tvrzi nalezneme okresní vlastivědné muzeum.
Z okresního města Jeseník, ležícím na soutoku Bělé se Staříčem vyjedeme po silnici č. 44 směrem na Červenohorské sedlo do Domašova. Zde odbočíme na cyklostezku oficiálně povolenou Správou CHKO Jeseníky, která vede účelovými komunikacemi po zelené a modré turistické značce. Začíná na odbočce U Cimbury a zpočátku mírně stoupá údolím Keprnického potoka. Na rozcestí odbočíme vpravo na modře značenou cestu. Kolem lesního hřbitova 36 sovětských vojáků v místě zajateckého tábora pokračujeme k lovecké chatě Výrovka, u níž opustíme tok Keprnického potoka a budeme pokračovat stále po lesní cestě. Na modrou turistickou značku se vrátíme na rozcestí Bystrý potok. Vystoupáme na vrch Šumný, z něhož je výhled na Jesenicko. Nachází se zde přírodní rezervace Šumárník s výskytem vzácné květeny na vápencovém podkladu.
Stoupáním v serpentinách dorazíme do nejstaršího jesenického chráněného území NPR Šerák-Keprník s pralesovitými smrčinami, vzácnou květenou
a periglaciálními jevy, jehož části jsou chráněné již od roku 1903. Z rozcestí Pod Keprníkem se můžeme zajet občerstvit na chatu Jiřího na Šeráku. Nastoupíme na červenou trasu a klesáme poměrně obtížným terénem na Černavu, kde je mezistanice sedačkové lanové dráhy. Na rozcestí Nad Dobrou vodou je odbočka vedoucí po modře značené cestě do Ostružné, my však stále pojedeme po červené kolem pramene Dobrá voda, dále pod lanovkou a přes sjezdovku až dorazíme do Ramzové k silnici.
Ramzovským sedlem prochází dálková cyklotrasa Moravská stezka (KČT 53), které využijeme při zpáteční cestě do Jeseníku. Projedeme rekreační obcí Horní Lipová, která je částí lázeňské obce Lipová-Lázně, kde se léčí nemoci látkové výměny, choroby cévní a oběhové a obezita. Nedaleko se nachází největší jeskynní systém v jesenickém krasu - jeskyně Na Pomezí s bohatou krápníkovou výzdobou, jež jsou přístupné veřejnosti. Místní částí Bobrovník dojedeme kolem koupaliště a autokempu do Jeseníku.

PRŮBĚH CYKLOTRASY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 11.07.2003 v 08:54 hodin