Revoluční [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Lokalizace parkoviště:
Parkoviště se nachází na přilehlé ulici Revoluční.


Určení parkoviště: osobní vozidla
Kapacita parkoviště:
Cena parkovacího lístku: 5,- Kč za 1 hodinu
Čas zpoplatnění: 8.00 - 18.00 hodin
Doba zpoplatnění parkování je určena v pondělí až pátek v uvedený čas.

Právní předpis:
NAŘÍZENÍ RADY č. 2/02 O placeném parkování ve městě Šumperku

UMÍSTĚNÍ

V LOKALITĚ EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 49, 08.06.2003 v 22:56 hodin