Parkoviště - Nám. Svobody [ Parkoviště ]

Lokalizace parkoviště:
Parkoviště se nachází na Náměstí Svobody - plošně.


Určení parkoviště: osobní vozidla
Kapacita parkoviště:
Cena parkovacího lístku: 5,- Kč za 1 hodinu
Čas zpoplatnění: 8.00 - 18.00 hodin
Doba zpoplatnění parkování je určena v pondělí až pátek v uvedený čas.

Právní předpis:
NAŘÍZENÍ RADY č. 2/02 O placeném parkování ve městě Šumperku

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz
Typ záznamu: Parkoviště
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 49, 12.08.2003 v 13:35 hodin