Evangelický kostel [ Kostel nebo katedrála ]

Šumperk, nám. Svobody, Evangelický kostel
Šumperk byl německým městem s malou českou menšinou. Roku 1863 se šumperští němečtí protestanté sjednotili v jedno církevní společenství luterského vyznání a od té doby se v Šumperku začaly konat pravidelné bohoslužby. Scházeli se zpočátku u jednoho měšťana, později na Střelnici (dnešní dům požárníků). Šlo však jen o provizorium, a proto už v polovině 60. let se šumperští evangelíci rozhodli vybudovat vlastní kostel. Na základě sbírkové akce a za vydatného přispění Gustav - Adolfského spolku mohl být v roce 1869 položen základní kámen. Projektantem jednolodní novogotické stavby s malou věžičkou byl ing. W. Knapek, stavbu provedl známý šumperský stavitel Josef Bayer. Ke slavnostnímu otevření kostela došlo 28. června 1874 superintendentem Schneiderem z dnešního Bialska v Polsku. Celá stavba stála 14700 zl., z toho asi tři čtvrtiny pocházely ze sbírek a darů. V roce 1887 byla ke kostelu přistavěna sakristie. Vlastního faráře šumperský evangelický sbor získal teprve v roce 1899, byl jím Karl Günther. Ten byl také iniciátorem podstatnější stavební úpravy kostela. Ta spočívala také mimo jiné v tom, že malá věžička byla nahrazena větší kostelní věží. Tyto práce byly, dokončeny roku 1908. Úprava interiéru kostela do dnešní podoby byla dílem vídeňského architekta Georga Bergera a byla provedena ve 20. letech tohoto století. Základní kámen k postavení fary byl slavnostně položen teprve 8. července 1928. Kostel i faru tedy postavili němečtí evangelíci a k pravidelným bohoslužbám se zde scházeli do roku 1945, kdy došlo k odsunu Němců. Od roku 1945 patří evangelický kostel Českobratrské církvi evangelické. V šumperském evangelickém sboru působili tito faráři: V lelech 1899 - 1945: Karl Günther, Friedrich Ulrich, Franz Bolz, Otto Pustawka, Karl Richter, Rudolf Türke. V letech 1945 - 1996: Jan Košťál, Miloš Šourek, Jiří Weber, Josef Hromádka (administrátor), Bohuslav Polívka, Petr Maláč.


Luteránství, na které v průběhu 2. poloviny 16. století přestoupila většina šumperských obyvatel bylo násilně potlačováno hned po bitvě na Bílé hoře (r. 1620). Nepomohlo však ani dlouho potlačované Obnovené zřízení zemské (1628 pro Moravu), ani rekatolizace prováděné novou šumperskou vrchností - Lichtenšteiny. Poslední oficiální evangelická bohoslužba se konala v roce 1650 při odchodu Švédů, další se uskutečnila pro vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. v roce 1781. Do Šumperka tu a tam přijížděli duchovní z Brna, kteří zde mimo pohřbů občas vykonali v nějakém lokále i bohoslužbu. První doložená evangelická mše se konala v roce 1848 zásluhou továrníka Fridricha Ulricha, jemuž patřila továrna na výrobu manšestru (naproti bývalým kasárnám). Ulrichovi se podařilo shromáždit rozptýlené evangelické rodiny a umožnil jim, aby se scházeli v jeho podniku. Od 2. září 1963 zde bylo již tolik evangelíků, že vznikla filiálka evangelické obce brněnské s pravidelnými bohoslužbami. Prvním kurátorem (laickým představeným sborového výboru) se stal právě Fridrich Ulrich. Bohoslužby se od této doby konaly v sále Knapekovy hospody a poté v budově střelnice (dnešní hasičský dům). O tři roky (rok 1866) získal sbor místo na stavbu vlastního svatostánku. 13. června 1869 byl položen základní kámen a 28. června 1874 byl Boží dům slavnostně posvěcen. Projekt vypracoval c. k. inženýr Welzl Knapek a stavbu provedl šumperský stavitel Josef Bayer. Této jednolodní pseudogotické stavbě však scházela dnešní věž, která byla ke kostelu přistavěna při rozsáhlých opravách před rokem 1908. Vlastního faráře získal sbor až v roce 1899. Tehdy měla šumperská farní obec na 900 věřících. Od roku 1945 patří kostel Českobratrské církvi evangelické.

Českobratrská církev evangelická
Bohoslužby: neděle - 8.45 hod.
Biblická hodina: úterý - 16.30 hod.
Setkání mládeže: pátek - 17.30 hod.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Českobratrská církev evangelická
Petr Maláč
Revoluční 8
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 213 710
Evangelický kostel

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 15.06.2007 v 13:18 hodin