Minoritský klášter a filiální kostel Narození Panny Marie [ Kostel nebo katedrála ]

Krnov, Štursova, Minoritský klášter a filiální kostel Narození Panny Marie
Letecký pohled na bývalý klášter s kostelem
Bývalý minoritský klášter čp. 132

Identifikátor: 8-16/2
Obec: Krnov
Ulice: štursova č. 132/2
Statut památky: KP
Trojkřídlá dvoupatrová trojtraktová budova konventu kolem obdélného nádvoří byla přistavěna ke kostelu v letech 1720 - 1739. V přízemí křížové a valené klenby s výsečemi, v patře chodby s valenými klenbami, světnice s plochostropé. Refektář s bohatou štukovou výzdobou a nástěnnými malbami Franze Antonína Sebastiniho z roku 1780. V chodbě zbytky malby z konce 19. století. Od 60. do 90. let 20. století byl klášter využíván jako hotel s nezbytnými úpravami a nevzhlednou přístavbou.

Filiální kostel Narození panny Marie

Marie
Identifikátor: 8-16/1
Obec: Krnov
Lokalizace: /Býv. minoritský klášter/, parc.č.: 204, 188 st.
Statut památky: KP

Rozlehlá trojlodní stavba ve zdivu z poloviny 14. století. V písemných pramenech se poprvé uvádí v roku 1358 jako fundace pánů z Krnova a Lobensteina (Úvalna). Před rokem 1360 postavena kaple sv. Máří Magdaleny. V roce 1546 kostel vyhořel. Koncem 16. století zbořena část kaple a přistavěna zastřešená přístupová chodba z jižní strany (kostel se od roku 1523 využíval jako zbrojnice, sýpka, hospoda). Před rokem 1665 přistavena kaple Bolestné Panny Marie. Po požáru v roce 1706 vznikly různé přístavby, 1736 zbořena volně stojící polygonální věž, v roce 1739 skončily stavební úpravy kostela - barokní (dvojvěží, patrová sakristie, kruchta, okna, fasády, valené klenby s výsečemi). Nástěnné malby od Josefa Sterna z let 1765-6 (restaurovány v roce 1766 a na konci 20. století. Úpravy po požáru v roce 1779 prováděli stavitel Johann Mihatsch a zednický mistr Johann Michael Beyer. V roce 1906 úpravy fasád, stěn a výměna dlažby. Další stavební úpravy a restaurování mobiliáře po povodni v roce 1997.
Minoritský klášter a filiální kostel Narození Panny Marie
Kostel Narození Panny Marie

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 630 org. 160, 02.06.2004 v 16:30 hodin