Ohradní zeď kolem hřbitova [ Hradby nebo ohradní zeď ]

Ohradní zeď
Ohradní zeď
Název: ohradní zeď
Identifikátor: 8-55/2
Obec: Dětřichov nad Bystřicí
Lokalizace: kolem hřbitova, parc.čís. 73 ost.pl.
Statut památky: KP

Kamenná ohradní zeď na konci lipové aleje, vymezující areál se zděnou omítnutou branou s bosáží a kovovými vraty.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 15:25 hodin