Ohradní zeď kolem hřbitova [ Hradby nebo ohradní zeď ]

Ohradní zeď kolem hřbitova
Ohradní zeď kolem hřbitova
Název: ohradní zeď kolem hřbitova
Identifikátor: 8-43/2
Obec: Bohušov parc. čís. 32, st.
Statut památky: KP

Zeď, vymezující rozsah areálu, je postavena z lomového kamene. Pilíře hlavní bány završeny secesními betonovými hlavicemi, brána kovaná. Součástí zdi je márnice, hrobky a branky do ulice a k faře.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rdaova.cz
AKTUALIZACE: správce systému (infosystem.cz) org. 56, 27.05.2021 v 18:15 hodin