Městská památková rezervace Tábor [ Městská památková rezervace ]

id č:1961701 rok:1961 Obsah:36568/61
Název rozhodnutí: Výnos MŠK čj. 36.568/61-V/2 o prohlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře, Táboře, Jindřichově Hradci, Slavonicích, Žatci a zřízení archeologické památkové rezervace Slavníkovská Libice.

id č:1987701 rok: 1989 obsah:16417/87 Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace


Na konci 14. století vznikl nad řekou Lužnicí na místě staršího zaniklého hradiště hrad, který v roce 1420 obsadili husité a založili zde opevněné město. Jeho vojenský charakter dodnes prozrazuje hustá síť zalomených ulic, Bechyňská brána a hradní věž Kotnov. Hlavní dominantou je pozdně gotický Děkanský kostel Proměnění páně na hoře Tábor. K dalším cenným středověkým památkám patří gotická radnice s unikátním rozlehlým sálem a přístupovou cestou do táborského podzemí či umělá vodní nádrž Jordán z roku 1492, nejstarší ve střední Evropě, s renesanční vodárenskou věží. Z renesančních památek vyniká v městské zástavbě ještě řada měšťanských domů s charakteristickými obloučkovými štíty. Významný stavební komplex z období baroka představuje poutní chrám v Klokotech. Za zmínku stojí také pozoruhodná technická památka - elektrifikovaná železniční trať Tábor - Bechyně, vybudovaná na počátku 20. století Františkem Křižíkem jako první svého druhu v tehdejším Rakousku-Uhersku. Tábor dnes láká návštěvníky dědictvím husitského hnutí - historické epochy evropského významu, ale zároveň funguje jako přirozené moderní centrum regionu.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
19774 / 3-4618 S Tábor Tábor Tábor kostel Proměnění Krista na hoře Tábor nám. Žižkovo Č
11765 / 3-4513 S Tábor Tábor Tábor městské opevnění, částečná zřícenina Klokotská, Žižkova Č
29112 / 3-4525 S Tábor Tábor Tábor městské opevnění - soubor podzemních prostor Č
15370 / 3-4648 S Tábor Tábor Tábor sousoší sv. Donáta, sv. Floriána a Piety nám. Žižkovo Č
27753 / 3-4649 S Tábor Tábor Tábor pomník Jana Žižky z Trocnova nám. Žižkovo Č
18566 / 3-4526 S Tábor Tábor Tábor jiné drobné dílo - stolce nám. Žižkovo, při čp. 1 a čp. 6 Č
19435 / 3-4623 S Tábor Tábor Tábor kašna - sedm přemísť. do Husitského muzea v Táboře Č
11807 / 3-4532 S Tábor Tábor Tábor čp.1 radnice nám. Žižkovo Č
25713 / 3-5311 S Tábor Tábor Tábor čp.2 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
45060 / 3-4533 S Tábor Tábor Tábor čp.5 restaurace nám. Žižkovo Č
26075 / 3-4535 S Tábor Tábor Tábor čp.6 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
47268 / 3-4536 S Tábor Tábor Tábor čp.8 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
36682 / 3-4537 S Tábor Tábor Tábor čp.12 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
15442 / 3-4538 S Tábor Tábor Tábor čp.13 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
31362 / 3-4539 S Tábor Tábor Tábor čp.16 restaurace nám. Žižkovo Č
18403 / 3-4540 S Tábor Tábor Tábor čp.17 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
39950 / 3-4541 S Tábor Tábor Tábor čp.18 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
27950 / 3-4534 S Tábor Tábor Tábor čp.19 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
17440 / 3-4542 S Tábor Tábor Tábor čp.22 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
32011 / 3-5305 S Tábor Tábor Tábor čp.23 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
31780 / 3-4606 S Tábor Tábor Tábor čp.24 měšťanský dům Svatošova Č
14058 / 3-4607 S Tábor Tábor Tábor čp.25 měšťanský dům Svatošova Č
37338 / 3-4608 S Tábor Tábor Tábor čp.26 měšťanský dům Svatošova, Křížkova Č
24125 / 3-5312 S Tábor Tábor Tábor čp.27 měšťanský dům Křížkova - Svatošova Č
38585 / 3-4578 S Tábor Tábor Tábor čp.28 měšťanský dům Křížkova Č
45547 / 3-4574 S Tábor Tábor Tábor čp.29 měšťanský dům Křížkova Č
20974 / 3-4575 S Tábor Tábor Tábor čp.30 měšťanský dům Křížkova Č
25846 / 3-4576 S Tábor Tábor Tábor čp.31 měšťanský dům Křížkova Č
30352 / 3-4577 S Tábor Tábor Tábor čp.33 měšťanský dům Křížkova Č
38517 / 3-5313 S Tábor Tábor Tábor čp.35 měšťanský dům Křížkova - Svatošova Č
20266 / 3-5314 S Tábor Tábor Tábor čp.38 měšťanský dům nám. Mikuláše z Husi Č
47222 / 3-4543 S Tábor Tábor Tábor čp.39 měšťanský dům nám. Mikuláše z Husi Č
35307 / 3-5315 S Tábor Tábor Tábor čp.42 měšťanský dům nám. Mikuláše z Husi Č
40580 / 3-4619 S Tábor Tábor Tábor čp.44 klášter nám. Mikuláše z Husi Č
29017 / 3-4544 S Tábor Tábor Tábor čp.47 měšťanský dům nám. Mikuláše z Husi Č
24349 / 3-5316 S Tábor Tábor Tábor čp.50 měšťanský dům Radnická - nám. Mikuláše z Husi Č
17901 / 3-4622 S Tábor Tábor Tábor čp.54 měšťanský dům Martina Húsky, Radnická Č
40356 / 3-5317 S Tábor Tábor Tábor čp.55 měšťanský dům Martina Húsky, Arbeiterova Č
38803 / 3-4545 S Tábor Tábor Tábor čp.57 měšťanský dům Arbeiterova Č
24953 / 3-4585 S Tábor Tábor Tábor čp.63 měšťanský dům Ovocná Č
47114 / 3-5318 S Tábor Tábor Tábor čp.64 měšťanský dům Ovocná Č
46199 / 3-4586 S Tábor Tábor Tábor čp.65 měšťanský dům Ovocná Č
27865 / 3-5319 S Tábor Tábor Tábor čp.66 měšťanský dům Ovocná Č
35231 / 3-4587 S Tábor Tábor Tábor čp.67 měšťanský dům Ovocná, Křížová Č
36992 / 3-5320 S Tábor Tábor Tábor čp.69 měšťanský dům Soukenická Č
35416 / 3-4604 S Tábor Tábor Tábor čp.71 měšťanský dům Soukenická Č
26603 / 3-4579 S Tábor Tábor Tábor čp.74 měšťanský dům Filipovská, Křížová Č
31301 / 3-4580 S Tábor Tábor Tábor čp.75 měšťanský dům Filipovská, Křížová Č
37156 / 3-4581 S Tábor Tábor Tábor čp.76 měšťanský dům Filipovská, Křížová Č
41475 / 3-5321 S Tábor Tábor Tábor čp.89 měšťanský dům Křížová, Filipovská Č
40124 / 3-5322 S Tábor Tábor Tábor čp.90 měšťanský dům Křížová Č
21594 / 3-4584 S Tábor Tábor Tábor čp.91 měšťanský dům Křížová Č
26604 / 3-4582 S Tábor Tábor Tábor čp.93 měšťanský dům Křížová Č
28810 / 3-5323 S Tábor Tábor Tábor čp.94 měšťanský dům Křížová Č
17348 / 3-4583 S Tábor Tábor Tábor čp.95 měšťanský dům Křížová Č
14498 / 3-5324 S Tábor Tábor Tábor čp.97 měšťanský dům Klokotská Č
21433 / 3-4556 S Tábor Tábor Tábor čp.100 měšťanský dům Klokotská Č
16863 / 3-4557 S Tábor Tábor Tábor čp.101 měšťanský dům Klokotská Č
18120 / 3-4558 S Tábor Tábor Tábor čp.102 měšťanský dům Klokotská Č
14164 / 3-4559 S Tábor Tábor Tábor čp.103 měšťanský dům Klokotská Č
23190 / 3-4560 S Tábor Tábor Tábor čp.104 měšťanský dům Klokotská Č
22027 / 3-4561 S Tábor Tábor Tábor čp.106 měšťanský dům Klokotská, Červená Č
28923 / 3-5325 S Tábor Tábor Tábor čp.113 měšťanský dům Klokotská Č
14633 / 3-4562 S Tábor Tábor Tábor čp.114 měšťanský dům Klokotská Č
19813 / 3-5326 S Tábor Tábor Tábor čp.115 měšťanský dům Klokotská Č
35265 / 3-4563 S Tábor Tábor Tábor čp.118 měšťanský dům Klokotská Č
31687 / 3-4564 S Tábor Tábor Tábor čp.119 měšťanský dům Klokotská Č
37866 / 3-5327 S Tábor Tábor Tábor čp.120 měšťanský dům Klokotská Č
41916 / 3-5328 S Tábor Tábor Tábor čp.121 měšťanský dům Klokotská Č
23544 / 3-5329 S Tábor Tábor Tábor čp.126 měšťanský dům Klokotská Č
11766 / 3-5310 S Tábor Tábor Tábor čp.127 hrad Kotnov a pivovar Kotnov Č
40999 / 3-4568 S Tábor Tábor Tábor čp.134 měšťanský dům Kotnovská Č
38021 / 3-4565 S Tábor Tábor Tábor čp.137 měšťanský dům Kotnovská Č
30842 / 3-4566 S Tábor Tábor Tábor čp.138 měšťanský dům Kotnovská Č
24271 / 3-4567 S Tábor Tábor Tábor čp.139 měšťanský dům Kotnovská, Koželužská Č
37909 / 3-5306 S Tábor Tábor Tábor čp.140 měšťanský dům Koželužská Č
26602 / 3-4572 S Tábor Tábor Tábor čp.142 měšťanský dům Koželužská Č
37744 / 3-4617 S Tábor Tábor Tábor čp.144 měšťanský dům Vodičkova, Vodní Č
35037 / 3-5331 S Tábor Tábor Tábor čp.150 měšťanský dům Provaznická Č
33877 / 3-5332 S Tábor Tábor Tábor čp.152 měšťanský dům Provaznická Č
18929 / 3-4598 S Tábor Tábor Tábor čp.153 měšťanský dům Provaznická, Vodičkova Č
26628 / 3-4599 S Tábor Tábor Tábor čp.154 měšťanský dům Provaznická Č
25545 / 3-4588 S Tábor Tábor Tábor čp.155 měšťanský dům Pražská, Provaznická Č
36392 / 3-4589 S Tábor Tábor Tábor čp.156 měšťanský dům Pražská Č
22667 / 3-4590 S Tábor Tábor Tábor čp.157 měšťanský dům Pražská Č
15787 / 3-4591 S Tábor Tábor Tábor čp.158 měšťanský dům Pražská, Široká Č
37247 / 3-4611 S Tábor Tábor Tábor čp.159 měšťanský dům Široká Č
27376 / 3-4610 S Tábor Tábor Tábor čp.161 měšťanský dům Široká, Kotnovská Č
27979 / 3-5333 S Tábor Tábor Tábor čp.163 měšťanský dům Kotnovská Č
46487 / 3-5307 S Tábor Tábor Tábor čp.165 měšťanský dům Kotnovská Č
36229 / 3-4569 S Tábor Tábor Tábor čp.167 měšťanský dům Kotnovská Č
29475 / 3-5334 S Tábor Tábor Tábor čp.177 měšťanský dům Kotnovská Č
45942 / 3-4570 S Tábor Tábor Tábor čp.179 měšťanský dům Kotnovská Č
24687 / 3-5335 Y Tábor Tábor Tábor čp.180 měšťanský dům Kotnovská, nadzemní část zbourána, sklepy zachovány Č
27808 / 3-4555 S Tábor Tábor Tábor čp.181 měšťanský dům Hradební Č
16166 / 3-5336 S Tábor Tábor Tábor čp.182 měšťanský dům Hradební Č
18149 / 3-4573 S Tábor Tábor Tábor čp.186 měšťanský dům Koželužská Č
14136 / 3-4612 S Tábor Tábor Tábor čp.203 měšťanský dům Široká Č
15961 / 3-4613 S Tábor Tábor Tábor čp.204 měšťanský dům Široká Č
28547 / 3-5337 S Tábor Tábor Tábor čp.208 měšťanský dům Pražská Č
19132 / 3-4592 S Tábor Tábor Tábor čp.209 měšťanský dům Pražská Č
26627 / 3-4593 S Tábor Tábor Tábor čp.210 měšťanský dům Pražská Č
27953 / 3-4594 S Tábor Tábor Tábor čp.220 měšťanský dům Pražská Č
21139 / 3-4595 S Tábor Tábor Tábor čp.221 měšťanský dům Pražská, Střelnická Č
21603 / 3-4596 S Tábor Tábor Tábor čp.222 měšťanský dům Pražská, Střelnická Č
28804 / 3-4597 S Tábor Tábor Tábor čp.223 měšťanský dům Pražská, Střelnická Č
33008 / 3-5338 S Tábor Tábor Tábor čp.225 měšťanský dům Pražská, Střelnická Č
34617 / 3-5339 S Tábor Tábor Tábor čp.226 měšťanský dům Pražská, Střelnická Č
19240 / 3-5340 S Tábor Tábor Tábor čp.227 měšťanský dům Pražská, Střelnická Č
27840 / 3-5341 S Tábor Tábor Tábor čp.234 měšťanský dům Pražská Č
28042 / 3-5342 S Tábor Tábor Tábor čp.238 měšťanský dům Č
38005 / 3-4605 S Tábor Tábor Tábor čp.243 měšťanský dům Střelnická Č
21237 / 3-5343 S Tábor Tábor Tábor čp.244 měšťanský dům Střelnická, Kožešnická Č
28364 / 3-5344 S Tábor Tábor Tábor čp.247 měšťanský dům Prokopova Č
45850 / 3-4658 S Tábor Tábor Tábor čp.254 vodárna Žižkova Č
30209 / 3-5308 S Tábor Tábor Tábor čp.261 měšťanský dům Truhlářská Č
25349 / 3-4571 S Tábor Tábor Tábor čp.264 měšťanský dům Kožečnická, Luanova Č
39506 / 3-5345 S Tábor Tábor Tábor čp.265 měšťanský dům Barvířská Č
18551 / 3-5346 S Tábor Tábor Tábor čp.268 měšťanský dům Kožešnická Č
31636 / 3-5347 S Tábor Tábor Tábor čp.274 měšťanský dům Tržní Č
27785 / 3-5348 S Tábor Tábor Tábor čp.275 měšťanský dům Betlemská Č
14565 / 3-5349 S Tábor Tábor Tábor čp.277 měšťanský dům Betlemská Č
45224 / 3-5350 S Tábor Tábor Tábor čp.279 měšťanský dům Betlemská, nám. Rejchovo Č
15303 / 3-4546 S Tábor Tábor Tábor čp.280 měšťanský dům Betlemská Č
46499 / 3-4551 S Tábor Tábor Tábor čp.283 měšťanský dům Dlouhá, náb. Rejlkovo Č
20013 / 3-4554 S Tábor Tábor Tábor čp.284 měšťanský dům Špitálská, Dlouhá Č
26176 / 3-4616 S Tábor Tábor Tábor čp.285 špitál Špitálská Č
16936 / 3-4614 S Tábor Tábor Tábor čp.288 měšťanský dům Široká Č
27933 / 3-4615 S Tábor Tábor Tábor čp.289 měšťanský dům Špitálská, Hrnčířská Č
28376 / 3-5351 S Tábor Tábor Tábor čp.290 měšťanský dům Špitálská Č
35929 / 3-5309 S Tábor Tábor Tábor čp.295 měšťanský dům Hrnčířská, Děkanská Č
21766 / 3-4548 S Tábor Tábor Tábor čp.296 měšťanský dům Děkanská Č
33792 / 3-5352 S Tábor Tábor Tábor čp.300 měšťanský dům Děkanská Č
47301 / 3-5353 S Tábor Tábor Tábor čp.301 měšťanský dům Děkanská Č
36030 / 3-4549 S Tábor Tábor Tábor čp.302 měšťanský dům Děkanská Č
28684 / 3-4547 S Tábor Tábor Tábor čp.305 děkanství Děkanská Č
31457 / 3-4550 S Tábor Tábor Tábor čp.306 měšťanský dům Děkanská, Svatošova Č
24209 / 3-4609 S Tábor Tábor Tábor čp.308 měšťanský dům Svatošova Č
26000 / 3-5469 S Tábor Tábor Tábor čp.311 měšťanský dům Svatošova Č
31164 / 3-5470 S Tábor Tábor Tábor čp.312 měšťanský dům Svatošova Č
37270 / 3-4600 S Tábor Tábor Tábor čp.314 měšťanský dům Převrátilská Č
29474 / 3-4601 S Tábor Tábor Tábor čp.315 měšťanský dům Převrátilská, Dlouhá Č
27169 / 3-5354 S Tábor Tábor Tábor čp.317 měšťanský dům Zahradnická Č
27936 / 3-5356 S Tábor Tábor Tábor čp.324 měšťanský dům Dlouhá Č
47069 / 3-4602 S Tábor Tábor Tábor čp.326 měšťanský dům Převrátilská, Dlouhá Č
28041 / 3-4603 S Tábor Tábor Tábor čp.329 měšťanský dům Dlouhá, Převrátilská Č
27814 / 3-5355 S Tábor Tábor Tábor čp.335 měšťanský dům Dlouhá Č
33048 / 3-4552 S Tábor Tábor Tábor čp.338 měšťanský dům Dlouhá Č
39865 / 3-4553 S Tábor Tábor Tábor čp.344 měšťanský dům Dlouhá Č
24113 / 3-5471 S Tábor Tábor Tábor čp.346 měšťanský dům nám. Rejlkovo Č

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.04.2005 v 08:53 hodin