Obecní znak a prapor [ Znak a prapor ]

Dne 25. května 1999 byl zástupcům naší obce v budově Poslanecké sněmovny předán dekret o udělení znaku a praporu. Navrhovanou podobu obecních symbolů schválil v dubnu 1999 Podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR.
Autorem obecních symbolů je heraldik pan Jan Tejkal, odbornou konzultaci provedl PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.

Význam jednotlivých atributů:
Zelená barva - je barvou venkova a vykresluje polohu obce v mimoměstské krajině, v podhůří Beskyd.
Zavinutá střela (tzv. odřivous) - její přítomnost v Ženklavském znaku vyjadřuje jednak nejstarší písemnou zprávu o obci z roku 1411, kdy Ženklava náležela ke štramberskému panství pánů z Kravař, jejichž erb zdobí právě zavinutá střela, jednak také později dlouholetou vazbu obce k panství Nového Jičína (od r. 1588), v jehož městském znaku má zavinutá střela rovněž své místo. Konkrétně jde o heraldicky pravou polovinu střely, zatímco znak Ženklavy má pro odlišení heraldicky levou půli odřivousu.
Figura růže - symbolizuje mariánský atribut. A protože je ženklavský kostel zasvěcen Navštívení Panny Marie, byl zvolen tento symbol.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní znak a prapor
Ženklava
742 67 Ženklava
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://zenklava.euweb.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 13:30 hodin