Historická parní stříkačka z roku 1907 [ Technická památka ]

Historická parní stříkačka z roku 1907

Značné pozornosti se na hasičských slavnostech v Hradci nad Moravicí a okolí těší stará stříkačka. Záznam v kronice uvádí, že jednocylindrová parní stříkačka byla 25. října 1907 zakoupena ve Vídni u firmy Kernreuter a v neděli 1. listopadu na náměstí před zámkem za účasti celého hradeckého sboru a občanů slavnostně posvěcena farářem Tomášem Kleinem. Kmotrovství převzala kněžna Mechtilde Lichnovská, která na její zakoupení věnovala 600 K. Cena tehdy nejmodernější stříkačky byla 4 916,- K, proto si musel sbor vypůjčit z hasičského fondu 2500,- K a pak po několik let dluh splácet. Dopoledne se konalo ukázkové cvičení a ve čtyři hodiny byly zahájena v hostinci Arenda taneční zábava. K požárům mimo Hradec a Podolí smělo být stříkačky použito jen se svolením velitele. Po třicet let stříkačka hasiče při výjezdech nikdy nezklamala. Podílela se na likvidaci dvaceti osmi evidovaných požárů. V roce 1933 byla při hašení požáru pily a přilehlé obytné budovy v nepřetržitém provozu od půl třetí v noci až do příštího dne. Některé její součástky byly dokonce rozžhaveny, ale fungovala bez nejmenší poruchy. Naposledy s ní hasiči vyjeli v roce 1936, kdy hasila požár panské stodoly na Stránce.

Pak si hradecký sbor zakoupil motorovou stříkačku. Tu nepotřebnou parní zatlačili do kouta zbrojnice, aby nepřekážela. Časem byla zavalena dalším vyřazeným inventářem a léta odpočívala zapomenuta vedle již nepoužívaného pohřebního vozu. V padesátých letech ji chtěli odvézt do šrotu, ale staromilci ji ubránili. Továrním náklaďákem ji dopravili do Brna, aby ji v odborné dílně opravili. Po půl roce se jako neopravitelná vrátila zpět. Nakonec ji tři mladí soustružníci Braneckých železáren během roku usilovné práce přece jen zrekonstruovali, takže se stala pýchou celého sboru. Do hasičského muzea ji zatím odmítli vydat.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 02.04.2004 v 09:05 hodin