Železniční nádraží [ Technická památka ]

ZÁBŘEH NA MORAVĚ
Železniční nádraží, jedna z posledních nádražních budov na trati Olomouc - Praha, postavená na konci 1. stavebního pododdílu Olomoucko-pražské dráhy. Pozdně empírová stavba byla zahájena v roce 1843 podle projektu A.D. Fleischmanna. Ucelený areál s objektem skladiště firmy bratří Kleinů a empírovým hostincem - později využíván jako hotel. Kryté nástupiště železničního nádraží.
Do seznamu chráněných památek byly zařazeny i objekty původního areálu zábřežského nádraží, zejména ústřední budova s přijímací halou a hostincem (1843).

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 06.04.2006 v 15:31 hodin