Ruční papírna Velké Losiny [ Technická památka ]

Ruční papírna Velké Losiny

Krásná, mohutná budova s vysokou barokní střechou při silnici Šumperk - Jeseník je evropskou zvláštností. Jde o jednu z nejstarších evropských papíren, kde se dosud po starém způsobu ručně vyrábí papír. Dnešní klasicistní podobu s typickou několikapatrovou šindelovou mansardovou střechou získal hlavní objekt Ruční papírny při poslední velké přestavbě na přelomu 18. a 19. století.
Velkolosinská papírna byla založena již ve 2. polovině devadesátých let 16.století (cca 1591 - 1596). Po celou dobu žerotínského vrchnostenského podnikání se zde vystřídala řada papírnických mistrů. Papírna vyráběla papír povětšinou pro své nejbližší okolí, často zápasila s konkurencí blízké papírny šumperské. Krátká období vzestupu střídaly dlouhé roky výrobních a odbytových obtíží. Teprve Anton Schmidt st., který roku 1855 podnik zakoupil a ujal se jeho vedení, jí zajistil věhlas. Vedle nosného výrobního programu, kterým se stala textilní výroba, se snažil výrobu papíru zdokonalit a také výhodně uplatnit. Losinský ruční papír se znakem žerotínského lva se začal používat jako obalový papír Schmidtových textilních výrobků, po čase i některých ze šumperských textilek; svým nenapodobitelným vzhledem i vlastnostmi se stal na trhu zárukou jejich vyhlášené kvality. A když v osmdesátých letech 19. století byly objeveny i vynikající filtrační vlastnosti losinského papíru, otevřely se jeho použití i dveře evropských lékáren, laboratoří a chemických průmyslových podniků. Výroba losinské papírny koncem 19. století neustále stoupala a zejména proslulé filtrační papíry získaly hned několik uznání i na mezinárodních výstavách. V období mezi dvěma světovými válkami si losinský papír, nazývaný "LOSÍN", opět oblíbili malíři a grafici, mezi jinými i národní umělec Max Švabinský, přítel majitele papírny Maxmiliána Schmidta.
V roce 1949 byla velkolosinská papírna začleněna do velkého komplexu Olšanských papíren, n. p., za jejichž působení byl roku 1974 celý soubor staveb prohlášen nemovitou kulturní památkou. V roce 1976 byla zahájena postupná oprava rozsáhlého areálu, na niž navázaly rozsáhlé rekonstrukce v letech 1996 a 2001 - 2006. Roku 2002 byl celý soubor staveb vládou České republiky prohlášen Národní kulturní památkou.
Po neúspěšném privatizačním experimentu 1. poloviny 90. let 20.století se v roce 2006 Ruční papírna definitivně vyčlenila ze svazku Olšanských papíren. Po téměř 60 letech se opět stala samostatnou, nyní akciovou společností.

Tak jako před takřka čtyřmi stoletími je papír ve Velkých Losinách ručně čerpán po starém způsobu na sítech, povrchově klížen a přírodně sušen vzduchem na rozsáhlých půdních sušárnách. To vše zaručuje papíru z Velkých Losin krásný vzhled, vysokou kvalitu a především staletou trvanlivost.

V roce 1987 byl výrobní podnik a současně památkový objekt zpřístupněn veřejnosti a v interiérech této významné kulturní a technické památky bylo zřízeno specializované muzeum papírenské výroby, jediné se svou specializací v ČR.

U příležitosti 400. výročí nepřetržitého trvání manufakturní výroby papíru byla v roce 1996 dokončena rozsáhlá rekonstrukce vstupního areálu. Pro stále rostoucí zájem návštěvníků o prohlídku losinské papírny byl rozšířen prohlídkový okruh ve výrobní části objektu a zpřístupněn nově adaptovaný výstavní prostor muzejní galerie. Návštěvníkům od konce roku 2007 nabízí své služby i pohodlné zázemí nově otevřená reprezentační prodejna a stylová restaurace "LOSÍN".

Muzeum papíru

Základní prohlídkový okruh pro návštěvníky je veden nejatraktivnějšími částmi objektu včetně návštěvy autentických pracovišť výroby ručního papíru. Muzeum je otevřeno celoročně. Od roku 2007 je v hlavní turistické sezóně (červenec - září) zpřístupněn rovněž druhý, doplňkový prohlídkový okruh se zaměřením na technické zajímavosti a zdroje energie pro pohon výrobních zařízení manufaktury. Všechny prohlídky se konají ve skupinách s odborným výkladem průvodce.

Reprezentační firemní prodejna
V objektu Ruční papírny je celoročně otevřena reprezentační firemní prodejna se širokým sortimentem zde vyráběných pravých ručně čerpaných papírů, výrobků z ručního papíru (dárkové dopisní kazety, obálky, dopisnicové karty, ruční papíry a kartóny pro výtvarníky, aj.), doplňkového sortimentu kreslířských potřeb a bohatou nabídkou publikací, tisků na ručním papíru i hodnotných upomínkových předmětů.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.infosumperk.cz
Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 01.05.2008 v 12:10 hodin