Experimentální kruhová těžní věž závodu Staříč I [ Technická památka ]

SVIADNOV
Experimentální kruhová těžní věž závodu Staříč I, jediná ve střední Evropě. Výstavbě dolu předcházel rozsáhlý geologický průzkum v letech 1902-1920. Vrty prováděla firma A. Frank a spol. z Vídně a Rakouská vrtná a kutací společnost. Podrobné průzkumy dokončil Uhelný průzkum n.p. Ostrava roce 1957. V březnu 1962 byla zahájena výstavba dolu. Železobetonová těžní
věž na kruhovém půdorysu s proskleným vrchním prstencem postavena koncem roku 1964, těžba zahájena v roce 1971.

Mapa Ostravsko C 4.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.01.2003 v 21:37 hodin