Bývalá lednice na místě zrušeného pivovaru [ Technická památka ]

STARÝ JIČÍN
Bývalá lednice na místě zrušeného pivovaru ve svahu u silnice z Nového Jičína v místě, kde odbočuje žlutá tur. značka na Bernartice /přímo na křižovatce vchod do podzemních prostor/.
Dnešní podoba pravděpodobně z 19. století. Valeně klenuté sklepení šířky 3,5-4 m pravoúhle obíhá prostor kruhového půdorysu o průměru 5 m a výšce asi 7 m, zaklenutý kopulí s otvorem ve vrcholu, kterým se sypal led. Ledem ochlazený vzduch klesal šikmými průduchy do vlastního sklepení, ze kterého byl naopak teplý vzduch odváděn systémem komínových průduchů v klenbě.

Dnes je na místě sklepů vystavěn Penzion Zámeček. V prostorách sklepů je stylová restaurace s výbornou kuchyní.

Mapa Ostravsko D 2.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stary-jicin.cz
Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 13:09 hodin