Kamenouhelný důl Nová jáma [ Technická památka ]

ORLOVÁ
Kamenouhelný důl Nová jáma v centrální části Lazů byl založen v roce 1890. V roce 1950 byl přejmenován na Důl Antonín Zápotocký. Nová jáma byla vystavěna jako dvojitá šachta s jednou věží (obdélnou) a jednou větrací (kruhovou) jámou. V roce 1905 byla vybudována druhá větrací šachta v roce 1917 vyhloubena těžní jáma č. 2. Ta byla vybavena těžním strojem z Vítkovic a třípatrovými klecemi. V roce 1927 postavena nová třídírna. Koncem 50. let 20. století dokončeno nové prádlo a počátku 80. let nová jáma se skipovým těžením. Při výbuchu třaskavých plynů a uhelného prachu v roce 1919 zahynulo 92 horníků. Důl Nová jáma patřil mezi nejmodernější doly v Ostravsko-karvinském revíru s vysokou těžbou kvalitního koksovatelného uhlí.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.01.2003 v 22:29 hodin