Průmyslové haly se soustavou Šedových světlíků [ Technická památka ]

BRANKA
Průmyslové haly se soustavou Šedových světlíků po pravé straně silnice z Opavy do Branky v areálu závodu Braneckých železáren. Dříve rozšířený typ průmyslových objektů, postavený podle projektu z roku 1883 pro kovárnu hřebíků. Čelní stěnu tvoří aditivně řazené štíty nerovnoramenného trojúhelníkového průřezu. Obvodový plášť je z režného zdiva s plasticky ztvárněným detailem říms a okenních ostění se segmentovými záklenky. Přes rozsáhlou přestavbu a dostavbu výrobního závodu zůstaly haly neporušené.

Mapa Ostravsko A 1.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.01.2003 v 20:36 hodin