Sklad dřeva a výroba dřevěného uhlí [ Technická památka ]

BAŠKA
Sklad dřeva a výroba dřevěného uhlí z polenového dřeva v prostoru
mezi vodní nádrží Baška a silnicí ze Starého Města do Pražna.
Soustava šesti náhonů /dnes částečně zasypaných a využívaných pro
parkoviště, garáže a zahrádky/ a čtyř malých mostů. K provozu
uhliště patřil obytný dům čp. 101 a objekt čp. 231. Plavení dřeva
v Beskydech pro potřebu železářství doloženo od roku 1677. Plavilo
se polenové dřevo délky 4 nebo 5,5 stop, tzv. lesní sáh. Na
uhlištích se dřevo lovilo z náhonu, ukládalo mezi vysoké kůly a
dále pálilo v milířích. Plavení dřeva na hl. tocích Morávky a
Ostravice zastaveno roku 1896.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 08:56 hodin