Přírodní památka Váňův kámen [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Váňův Kámen
Váňův kámen
Přírodní památka Váňův kámen

Neodmyslitelnou součástí Bílé hory je vápencový skalní útes Váňův kámen (7 746 m2) tyčící se na jejím jihovýchodním svahu. Koluje o něm pověst vyprávějící o čertu, který ho na tomto místě při přeletu nad Bílou horou upustil. Snad proto se mu v dávných dobách říkávalo "Čertův kameň". Svůj nynější název dostává až v 19. století podle sedláka, kterému patřily okolní pozemky.
K místu u Váňova kamene se váže i historická událost, kdy 26. června 1695 došlo k selskému povstání, které bylo jedním z největších na severní Moravě. Několik archeologických nálezů nalezených před několika lety, naznačují možnost přítomnosti starého sídliště.

Váňův kámen je tvořen stmelenými valouny a bloky štramberského vápence druhohorního stáří (jura - křída). Podobně jako na nedalekém Kotouči se i zde jedná o vápenité usazeniny korálového útesu vytvářejícího se v mělkém moři. Váňův kámen byl v roce 1993 vyhlášen přírodní památkou.
Přírodní památka Váňův Kámen
Váňův kámen

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lasska-brana.cz
Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (MIC Kopřivnice) org. 56, 02.11.2007 v 10:30 hodin