Feudální sídla [ Historie (archivní dokument) ]

Původně středisko panství Landek

Panství Landek - hrad Landek i město Hlučín založil Přemysl Otakar II.

1288 - 1303 Landek držen Sigfridem z Baruthu, který jej dostal lénem od opavského knížete Mikuláše
1349 - hrad v držení bývalého těšínského fojta Petra, který je dostal lénem
1359 - Karlem IV. předán hrad lénem Jitce, manželce knížete Mikuláše, která jej měla zapsaný věnem
1377 - připadl hrad Landek s městem Hlučínem aj. k dílu Opavska knížat Přemka a Václava
před r. 1385 - Opavský kníže Mikuláš zapsal Landek s příslušenstvím kozelským knížatůmKonrádu II. a Konrádu III.
1459 - potvrzen Landek Jiřím z Poděbrat odebrán olešnicko-kozelským knížatům. Hrad byl pak rozbořen nejspíše v česko-uherských válkách a správa panství byla přenesena do Hlučína

Panství Hlučín
1439 - Hlučín zastaven knížetem Arnoštem Hynčíkovi z Vrbna.
Koncem 15.stol. - sídlo panství z hradu Landeku přeneseno do Hlučína
1492 - Hlučínsko postoupeno králi Vladislavu II. Jagellonskému a to Janem a Václavem Bělíkovými z Kornic. V tomto roce se panství změnilo ve status minor Vladislav II. Jagelonský pak postoupil Landek s Hlučínem těšínskému knížeti Kazimírovi, který sice přiřadil hlučínské panství do Těšínského knížectví, ale již roku 1495 je z tohoto svazku propustil a prodal Hanuši Trnkovi z Ratibořan
1506 - kněžna Barbora a Jiří z Šelenberka ( knížata krnovská ) se vzdali svého práva na Hlučín a Landek ve prospěch opavských knížat Mikuláše, Jana a Valentýna
1511 - Bernard ze Zvole
1518 - teprve v tomto roce byl těšínským knížetem Kazimírem Bernardu ze Zvole vložen (připsán?) zámek a město Hlučín s pustým hradem Landekem a vsí Hať, Darkovice, Ludgeřovice, Koblov, Petřkovice, Lhotka a Bobrovníky
1497 - 1514 - vedle Bernarda ze Zvole zde však byli ještě Melichar a Baltazar Vlčkové z Dobrozemice a Hlučína
1521 - Baltazar a jeho synovci Mikuláš a Melichar Vlčkové, jejichž zboží ( majetek ? ) pak nabyl Bernard ze Zvole (+ 1536 )
1521 - přešlo vrchní právo na vévody z Opolí

Panství pak drželi:
1536 - 1542 - Kryštof ze Zvole
1542 - 1629 - Bruntálští z Vrbna
1629 - 1727 - Gašínští z Gašína
1727 - 1736 - Karel Antonín Gianini markýz Carpineti
1736 - 1762 - syn František Řehoř
1772 - Adam Jan Gruttschreiber, do roku 1804 syn Josef Adam
1804 - 1808 - Emanuel Spens-Boden
1808 - 1814 - August Poser-Nädlitzu ( vyjma uhelných dolů na panství )
1814 - opět Emanuel Spens-Boden
1832 - 1836 - Hubert Stücker Weyershof
1836 - 1841 - Jan Czaderski
1841 - 1844 - Viktor Wichura
1844 - opět Hubert Stücker,
od roku 1844 - 1871 - Rothschildové

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 23.01.2003 v 14:36 hodin