Národní přírodní rezervace Čantoria [ Národní přírodní rezervace ]

Národní přírodní rezervace Čantoria
Název: Čantoria
Typ: Národní přírodní rezervace
Datum vyhlášení: 20.1.1988
Kým vyhlášeno: ONV Frýdek - Místek
Výměra v ha: 39,45

Popis: Ochrana původní lesní biocenózy pralesovitého charakteru. Pralesovitý porost Slezských Beskyd.

Čantoria je lokalita s původním typem beskydského pralesa s prastarými smrky, jedlemi, buky, vzácným tisem červeným a javorem klenem. Výskyt jednotlivých starých exemplářů smrku, buku a jedle, jeden z posledních tisů červených v západní části Beskyd. Významná je též z hlediska ornitologického. Území je biotopem krkavce.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 10:44 hodin