Povrchové stopy těžby a rýžování zlata [ Technická památka ]

Povrchové stopy těžby a rýžování zlata zřejmě již z předhistorického období severně od stanice ČD ke státní hranici. Nejvýznamnější činnost v 15. a 16. století. Pro odvodnění dolů se začaly směrem o Gluchoraz razit štoly, nejznámější štola Tří králů. S její ražbou se začalo v roce 1550, zůstala nedokončená po vyražení 3700 m, kdy zbývalo vyrazit jen 118 km k dolu Měkký cech. V terénu pozůstatky rýžovnických prací, sejpy, prohlubeniny a rýžovnická pole. Severně od kóty 443 propadlina dolu Měkký cech s pravděpodobnou hloubkou 100 m s dosud zachovanými stopami po vodotěžném a těžném zařízení poháněném vodou ze strouhy, jejíž část je zachována podél silnice ze Zlatých Hor do Dolního Údolí.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 13.01.2003 v 13:44 hodin