Povrchové stopy předhistorické těžby zlata [ Technická památka ]

Povrchové stopy předhistorické těžby zlata, pravděpodobně jedny z nejstarších pozůstatků hornické činnosti. Těžba obnovena ve 12., 15. a 16. století. Na západním okraji obce Suchá Rudná leží 2,5 km záp. od Andělské Hory pásmo vyhloubenin a přírodně sesvahovaných propadlin ve směru sever - jih poblíž kaple Nejsvětější Trojice. Na severní straně silnice do Karlovy Studánky se za domky zahlubuje rokle - tzv. Měkká žíla délky asi 400 m s propadlou dobývkou vyplněnou vodou. V západní části rokle propadliny šachtic. Na jižní straně silnice úžlab délky asi 200 m. V 16. století se zde nacházel důl "Buttermilch" /nepřesný, ale vžitý překlad podmáslí/, kde se používala voda přiváděná strouhou délky 12 km, začínající nad Karlovou Studánkou. Na dně úžlabiny v roce 1983 nalezen mlýnský kámen na rozmělňování zlaté rudy. Jižně od dolu se nacházela jáma Vilém, dodnes připomíná rozsáhlou haldou.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 13.01.2003 v 12:20 hodin