Stopy po dolování zlata [ Technická památka ]

Šachty, propadliny severně podél silnice z Heřmanovic do Zlatých Hor, stopy po dolování zlata písemně doloženém ve 14. století. Přibližně 800 m záp. od pomníku obětem důlního neštěstí, postaveného roku 1848, v místě odbočení modré turistické značky jižním směrem propadlina hluboká asi 6 m o průměru 10 m. Zřejmě se jedná o tzv. Kunstšachtu (vodotěžnou), nazývanou podle čerpacího stroje z poloviny 17. století. K pohonu sloužilo vodní kolo v Horním Údolí, jehož energie se k ústí Kunstšachty přiváděla pomocí táhel. Východně od pomníku řada propadlin o hloubce až 40 m, nazývaných Dlouhá, Střední a Hluboká pinka.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 13.01.2003 v 12:10 hodin