Vodárna [ Technická památka ]

Budovy byly navrženy na parcelách č. 279 a 280 obce Bernartice n. O. a to strojovna, kotelna, akumulační nádrž, kůlna na uhli a obytný dům pro dvě dělnické rodiny. V akumulační nádrži se shromažďovalo potřebné množství vody pro čerpání. Obsah nádrže byl cca 28 m3. Tato nádrž byla opatřena lapačem písku. Vodárna byla postavena na základě projektu vodovodu, vypracovaném teplickou firmou Rumpel a Niklas. Ta měla zakázku na vypracování projekt na dodávku vody v množství 1 600 m3/ den. Firma odevzdala projekt dne 8. listopadu 1891 a na jeho základě bylo přistoupeno k vlastním pracem. Prováděcí projekt byl rozdělen na jednotlivé stavby projektantem takto:
1. jímání vody
2. čerpací stanice
3. budovy - strojovna a obytná budova s příslušenstvím 4. přívod
5. vodojem
6. rozvodná síť

Vodárna byla uvedena do provozu již v roce 1892 a dodnes je součástí veřejné vodovodní sítě firmy SmVaK Ostrava a.s.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 02.04.2004 v 13:44 hodin