Národní přírodní rezervace Lednické rybníky [ Národní přírodní rezervace ]

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Soustava rybníků trvale využívaných k chovu ryb. Jedná se o nejcennější ornitologickou lokalitu v ČR - hnízdiště více než 130 druhů vodních a mokřadních ptáků (mj. bukač velký, kvakoš noční, orlovec říční). Nachází se uprostřed Lednicko-valtického areálu a tvoří je největší moravský rybník Nesyt (315 ha) a dále rybníky Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký. Počátkem 90. let byla tato rezervace, spolu s dalšími na řece Dyji, zařazena do Seznamu mokřadů mezinárodního významu.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:12 hodin