Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step - Kolby [ Národní přírodní rezervace ]

Pouzdřanská step - Kolby

Významná travní step, na kterou navazuje doubrava (kavyly, kostřava walliská, len žlutý).

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:19 hodin