Národní přírodní rezervace Kaluža [ Národní přírodní rezervace ]

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha: 57 ha,
Rozkládá se na pravém břehu Moravice. Je zde dochovaný přirozený bukový porost s přimíšeným smrkem s bohatým podrostem. Rozkládá se v přírodním parku Moravice na pravém břehu řeky Moravice pod Weisshuhnovým splavem. Je možné k ní dojít údolím podél pravého břehu řeky Moravice z obce Žimrovice, nebo projít loveckou stezku Lichnovských ze zámeckého parku zámku Hradec nad Moravicí a sestoupit podél Lůžkoveckého potoka přímo na chráněné území.
Nachází se zde zbytky přirozených smíšených porostů s velkou genofondovou hodnotou, s četnými ukázkami přirozené obnovy lesa na strmých svazích nad řekou Moravicí. Celá chráněná oblast je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny Ostrava.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muhradec.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:04 hodin