Přírodní rezervace Svinec [ Přírodní rezervace ]

Nový Jičín, Kojetín, Přírodní rezervace Svinec
Přírodní rezervace Svinec
Přírodní rezervace Svinec

Katastrální území: Kojetín
Ochranné pásmo: Kojetín, Jičina, Loučka, Nový Jičín - Horní Předměstí, Starý Jičín
Rozloha PR: 38,25 ha
Rozloha ochr.pásma: 162 ha
Datum vyhlášení: 22.12.1994
Charakteristika: Květnaté louky, lesíky a remízky s výskytem vstavače bledého, vstavače mužského a dalších zvláště chráněných rostlin a živočichů.

Nachází se přibližně 1,5 km jihovýchodním směrem od obce Starý Jičín v trojúhelníku mezi obcemi Nový Jičín - Kojetín.

Jedná se o botanicky a krajinářsky hodnotné území travobylinných společenstev, druhově pestrých luk a pastvin o rozloze 33,65 ha. Je zde zaznamenáno velké množství vzácných a chráněných druhů živočichů a rostlin, především vstavačovitých.

Na lokalitě se rovněž vyskytuje:
lilie zlatohlávek (Lilium martagon L.),
hořec - prostřelenec křížatý (Tretorhiza cruciata L.),
prvosenka vyšší (Primula eletoir)
prvosenka jarní (Primula veris L.)
a další.

Byl zde zjištěn výskyt 42 druhů měkkýšů.

K ochraně přírodní rezervace bylo zřízeno ochranné pásmo o rozloze 162 ha.
Nový Jičín, Kojetín, Přírodní rezervace Svinec
Přírodní rezervace Svinec

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Novy-Jicin.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 27.10.2003 v 10:17 hodin