Stříbrné jezírko [ Přírodní zajímavost ]

Stříbrné jezírko
Stříbrné jezírko
Oderské vrchy jsou známé především těžbou břidlic a galenitu, která na tomto období probíhala ještě v minulém století. Pohořský kopec, jehož geologický podklad tvoří flyšovité vrstvy s převahou břidlic, byl rovněž bohatý na výskyt galenitové rudy. Takto zde postupně vznikly tři dobývací prostory, z nichž nejzajímavější a nejkrásnější je bývalá těžní jáma nedaleko Jestřábí.

Přibližně od poloviny 17. století je tento galenitový důl opuštěný a postupně zatopený. Takto vzniklo unikátní jezírko bohaté na vodní a bahenní rostlinstvo a četné druhy obojživelníků.
Stříbrné jezírko
Stříbrné jezírko

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Fulnek.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.08.2004 v 10:15 hodin