Historie obce Kosov [ Historie (archivní dokument) ]

Název obce je nejčastěji odvozován od osobního jména Kos, pokud bychom nechtěli připustit původ od ptáka téhož jména.

První zmínka o Kosově v zemských deskách je z roku 1360
Osudy jeho obyvatel byly spojeny s pány hradu hoštejnského (z roku 1254), v jehož držení se vystřídali Hrabišici, Šternberkové, Tunklové, Trčkové, Boskovicové, Žerotínové, Liechtensteinové
Obec měla v r. 1880 - 571, v roce 1994 - 285 obyvatel, z toho 154 žen
Nejstarší občanka 105letá M. Němcová zemřela v roce 1984 a 101letá Anna Vágnerová v roce 1994
Středověké obecní funkce byly: rychtář (fojt), obecní pastýř, obecní posel, roznášeč lístků, zvoník a zvoník proti bouřce, vysekávač masa. Poddaní: sedláci, zahradníci, chalupníci, domkáři
Starostové: od roku 1849 se vystřídalo 15 starostů (předsedů). Kronikáři: od roku 1936 se vystřídalo 7 kronikářů
Nadmořská výška: Kosov 425 m, Lísek 533 m, Mírovská 595 m, Homole 463 m, Cukrová bouda 594 m, Lázek 714 m
Rodáci co do profesí: 1 soudce, 2 lékaři (Steidl, Valenta), 1 kněz, 2 generálové, 1 diplomat, 2 učitelé, 1 výtvarnice, doktoři mimo medicínu, inženýři různých zaměření, manageři
První škola byla v obci roku 1810
Požáry: za Rakouska-Uherska - 10 stavení, za 1. republiky - 25 stavení, za rajchu - 0, po válce 4 stavení
Silnice postavena v letech 1880 - 1888
Kaple postavena r. 1868 - 1871

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://kosov.zabrezsko.cz
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 01.08.2003 v 08:47 hodin