Historie obce Jedlí [ Historie (archivní dokument) ]

Název je zřejmý, do r. 1918 byla nazývána přímo Jedle.
První zmínka je k roku 1373.

Historie osídlení na jedelském katastru sahá hluboko do minulosti. Nález sekery z mladší doby kamenné u Pálené hory je dokladem pobytu člověka již v pravěku. Také žárové hroby objevené na západní straně obce dokazují, že se zde nacházely i staré slovanské kmeny při osídlování našich krajů. První doklad o existenci osady na místě dnešní vesnice je z roku 1242 a posléze z roku 1351, kde je uváděna jako Adolphi Villa. Ale již v roce 1356 nese název Jedlí. Tyto první osady byly situovány pravděpodobně více na západní stranu dnešní polohy obce.

Od roku 1373 jsou již údaje o vsi věrohodné a písemně doložené. Od roku 1405 je v obci uváděna dědičná rychta, která společně s farou, kostelem a školou tvoří historické jádro ve středu obce. Dominantou obce je kostel Sv. J. Křtitele vystavěný v letech 1781 - 1788 opodál místa po původních dřevěných kostelech, které jsou zde připomínány již v roce 1411 a posléze 1647. Škola v Jedlí začala pracovat již před rokem 1672 postupně v různých domech. Nynější budova školy pochází z roku 1873. Správně obec spadala povětšinou pod panství zábřežské, občas také pod vrchnost Šilpreskou (štíteckou). Obec řídili rychtáři a od roku 1850 starostové, kterých se do roku 1938 vystřídalo devatenáct. Ves měla vždy charakter zemědělský a také drobní řemeslníci, hlavně koláři, kováři a stoláři zabezpečovali svými výrobky zemědělskou produkci jedelských rolníků.

Nejvíce obyvatel měla vesnice kolem roku 1830, kdy v Jedlí žilo 1589 lidí. Posléze počet obyvatel stále klesal. Naši občané odcházeli za prací do měst a do ciziny i za moře do Ameriky. Obec pravděpodobně dost neblaze poznamenaly války - třicetiletá a prusko - rakouská. Ke smutné minulosti patří i 51 padlých občanů v 1. světové válce a partyzánský odboj za 2. světové války s následnou německou razií v obci. Výsledkem těchto událostí byli kromě padlých na frontě i další umučení ve věznicích a 3 popravení (pro výstrahu( na východním okraji obce. Toto místo dodnes připomíná pomník na místě popravy a další pomní u fary připomíná jména všech obětí světových válek.

V obci se narodil hudební skladatel František A. Čermák a známý pozdější starosta Zábřeha Joža Malý nadšený Sokol a národní buditel. Další slavný rodák je Václav Milder, který sebral do rukopisu dějiny a paměti jedelské, jež jsou vodítkem dalším historiků píšícím o obci Jedlí. Proslavili se také jedelští řezbáři - Tomáškové - jejichž dřevěné sakrální sochy zdobí kromě jedelského kostela i kostely ve Štítech a Zábřeze. V Jedlí je možno shlédnout i památky. Chráněné stavení č. p. 101 a sloup Sv. Trojice.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://jedli.zabrezsko.cz
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 31.07.2003 v 10:26 hodin