Historie obce Dubicka [ Historie (archivní dokument) ]

Katastr obce Dubicko byl intenzivě osídlen již v pravěku ve starší i mladší době kamenné. V období kultury lužické existovali jižně od obce osada i s pohřebištěm. V písemných pramenech se Dubicko uvádí poprvé již od roku 1253, kdy zdejší tvrz a od moravského markraběte získané území držel vladyka Beneda z Dubicka, vrchní lovčí pozdějšího krále Přemysla Otakara II., s jehož jménem se setkáváme v listinách od roku 1238. Jeho panství zahrnovalo původně několik okolních obcí Bohuslavice, Hrabovou, Třeštinu a dnes již zaniklou osadu Ostrov.

Benedův pravnuk postavil pevný hrad Brníčko asi sedm kilometrů severně od dubické tvrze. Dubicko mělo již roku 1297 farní kostel. Dubické panství se ve druhé a třetí generaci dědiců Benedy počala rozpadat a roku 1358 se tvrz s obcí dostala k zábřežskému panství. Za husitských válek roku 1424 byla tvrz husity dobyta. Za krále Jiřího z Poděbrad pak přišla uherská vojska, která nakonec roku 1471 zbořila jak tvrz, tak i hrad Brníčko. Za vlády zábřežské vrchnosti rodu Tunklů byl roku 1489 vybudován velký Dubický a menší Hrabovský rybník., které zanikly během 19. století. V průběhu třicetileté války byla polovina vsi zničena. Po roce 1848 se obec dostala pod politickou a soudní správu v Zábřehu.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 49, 21.11.2002 v 10:27 hodin