Historie obce Holčovice [ Historie (archivní dokument) ]

Nelze s určitostí říci,kdy byly Holčovice založeny.O čem svědčí archivní dokumenty? V dílčí listině z 18.dubna 1377,která je svědkem prvního dělení opavského knížectví po smrti knížete Mikuláše II., se dočítáme,že "das landt Troppaw virdt in zway tail geteilt, ain tail herczog Hansen und der annder herczog Niklasen gehaerig . . ."Při výčtu zboží, které náleží k oběma zmíněným dílům, dospíváme v textu k tomuto místu:"Linhart mit Roffne;Bodonaw (Bodanowitz)gar; Tzbantz,Heinrichowitz gar;Hintzig(Heintzindorff),Andirsdorf (Albrichtisdorff), L u t t e n d o r f f ."(viz překlad profesora Praska s výkladem na dílčí listy země Opavské z r.1377,opis listu B v registru St.Wenceslai,).Prof.Vincenc Prasek (1890)je patrně prvním českým badatelem,který se domnívá,že jméno"Luttendorff" může znamenat dnešní:Holčovice.Téhož mínění,je univ.prof.dr.Ládislav Hosák,který uvádí:"Statek Rovné.Při rozdílech Opavska 1377 připadloRovné,Bohdanovy,Džbánce,Jindřichovice,Hynčice,Albrechtice a Holčovice,jež náležely Linhartovi z Rovného,k dílu knížete Hanuše"(Hosák,1938,1.část II.dílu,s.826).Rovněž významný současný opavský badatel dr.Adolf Turek uvádí ve svém Místopisném rejstříku obcí Severomoravského kraje u hesla Holčovice(str.206)domnělý riěmecký název obce (Luttendorff), připomínaný dílčí listinou v roce 1377,s otazníkem. Nám nezbývá, než spolu se jmenovanými vědci předpokládat,že onen"Luttendorff"byly skutečně Holčovice a že tedy v roce 1977 si můžeme dovolit vzpomínat šestisté výročí první dochované zmínky o obci.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 19.11.2002 v 14:07 hodin