FULNEK Živelné pohromy, které postihly město [ Historie (archivní dokument) ]

Živelné pohromy, které postihly město Fulnek:

Požáry:
1427 - město vypáleno husity
1429 - požár zachvátil město i klášter
1503 - vyhořelo 57 domů a radnice s městským archivem
1559 - požár města i s klášterem
1621 - město vypáleno Španěly
1660
1676 - zničeno město, klášter, kostel, zámek
1695 - město, radnice, špitál, oba kláštery
1701
1795
1801 - zámek a část města
1945 - město ze 70% zničeno velkým požárem

Povodně :
1544
1749
1763
1997

Mor:
1585 - 86

Tyfus:
1805 - 06 zavlečený sem ruskými a rakouskými vojáky raněnými v bitvě u Slavkova

Vichřice:
1612

Zemětřesení:
1584

Hlad v důsledku neúrody:
1746
1771 - 72
1817
1846

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fulnek.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 23.12.2002 v 11:16 hodin