FULNEK Feudální sídla [ Historie (archivní dokument) ]

FULNEK Feudální sídla
Fulnek - vždy samostatné panství

1293 - Oldřich z Lichtenburka z rodu Ronovců, pravděpodobně zakladatel města. Od krále Přemysla Otakara II. obdržel na Opavsku část půdy na které město vybudoval.

1316 - fulnecké panství Lichtenburkům odebráno, patrně pro účast na vzpouře šlechty proti králi Janu Lucemburskému.

1316 - 1434 Fulnek v držení pánů z Kravař

1316 - 1329 Vok

1329 - 1355 synové Jan a Drslav

1389 - 1416 Lacek

1417 - 1429 Beneš

1429 - 1432 Jan ( poslední člen rodu pánů z Kravař )

1432 - 1433 zástavně Anežka, kněžna opavská ( zápis z r. 1432 svědčí o tehdejší příslušnosti Fulnecka k Opavsku

1434 - 1448 Anežka, kněžna opavská s manželem Jiřím ze Šternberka, pak Ladislav ze Šternberka ( oderská větev )

1448 - 1454 Albrecht z Lešan

1454 - 1464 Jan Krumsín z Lešan, Jan Čapek z Krumsína potom přes Zdeňka a Jana Kostky z Postupic získal panství

1464 - 1468 Jiří z Poděbrad, který je zastavil doživotně Janovi ze Žerotína a jeho synu Petrovi

1468 - 1540 panství v rukou Žerotínů

1468 - 1500 Jan ze Žerotína, který dal panství zapsat r. 1480 do olomouckých zemských desek. Tak odpadlo Fulnecko od Opavska a stalo se součástí Moravy.

1500 synové Jana ze Žerotína Viktorín, Jiří a Bernard tehdy vedli opět spor o příslušnost Fulneka mezi Moravou a Opavskem do 1541 Karel ze Žerotína

1541 Oldřich Certyš z Kynšperku

1548 vdova po Oldřichu Certyšovi Barbora z Rottalu si vzala 2. manžela Baltazara Švajnice z Pilmsdorfu, pak dcery Judita a Barbora

1584 - 1621 ( konfiskace ) Skrbenští z Hřiště

1584 Jan I.

1590 získal i díl Anny Anastázie Švajnicové

1597 učinil odkaz

do 1621 Jan II. ( až do konfiskace)

1622 - 1788 Bruntálští z Vrbna

1622 - 1649 Václav

1649 - 1705 Jan František

od 1705 synové Jan Antonín, Josef František do roku 1755, Norbert, Václav Michal a další

1788 - 1842 Čejkové z Badenfeldu

1788 - 1806 Karel Antonín

1806 - 1842 Karel Josef

1842 - 1855 Kristian Fridrich Stockmar ( pro belgického krále Leopolda, který panství roku 1855

koupil pro svého druhorozeného syna)

1855 - 1905 princ Filip z Flander

1905 - 1926 dcery Henriette Marie, princezna belgická, provdaná vévodkyně Vendome Josefína Karla, princezna belgická, provdaná princezna Hohenzollern

1926 - 1928 Jaromír Špaček a František Chrastina

( 1925 pozemková reforma )

od 1928 jen Jaromír Špaček

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.11.2002 v 08:41 hodin