Historie města Zlaté Hory [ Historie (archivní dokument) ]

Počátky osídlování zlatohorska a založení trvalé osady na místě Zlatých Hor (dříve Zuckmantel, Cukmantl) jsou nejasné. Celá tato oblast zahrnuje toky řek Bělé, Olešnice, Zlatého potoka, Opavice a Opavy které byly zlatonosné. Dá se proto předpokládat, že toto území mohlo být známo již dříve, než máme první písemné zmínky z počátku 13. století. Někteří historici jsou toho názoru, že zdejší naleziště zlata znali již Keltové (300 let p. n. l.), i když to archeologické nálezy zatím nepotvrzují.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zlatehory.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 13.11.2002 v 10:27 hodin