Historie obce Vlčice [ Historie (archivní dokument) ]

Je velmi pravděpodobné, že Vlčice byly založeny roku 1248 (zachovala se zakládací listina, kterou vratislavský biskup daroval rytíři Vrocivojovi k osazení 40 lánů "nad říčkou Vlčicí"). Biskupské vlčické léno držela postupně řada významných rodů. Památný je zdejší farní kostel sv. Bartoloměje (po roce 1600 nahrazen zděným), kterému byla vtisknuta barokní podoba v první polovině 18. století; v kostele je velmi cenná skupina dřevěných soch svatých a kazatelna.
Velký přírodně krajinářský park v anglickém slohu z roku 1845 u Vlčického zámku, který prošel mnoha změnami od gotické tvrze přes renesanční zámeček až po nejvýraznější empírovou přestavbu v roce 1829. V současné době zámek vlastní OKD a. s.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.javornicko.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 13.11.2002 v 08:14 hodin