Historie obce Lipová Lázně [ Historie (archivní dokument) ]

Obec Lipová Lázně se skládá ze dvou katastrálních území někdejších samostatných obcí Dolní a Horní Lipové. První zmínka o obci Dolní Lipová je z roku 1290. Další zmínka je uvedena v tzv. Vratislavském rejstříku z r. 1420. R. 1547 převzalo vratislavské biskupství do své režie jesenické panství a začalo se zvýšenou těžbou dřeva. Třicetiletou válku přečkala obec patrně bez větších pohrom. O to více tragicky se jí v 17. století dotkly procesy s údajnými jesenickými čarodejnicemi. V polovině 17. století se stala Dolní Lipová po nedaleké České Vsi druhou největší obcí na Jesenicku. Obec Horní Lipová se poprvé udává r. 1689. Vznikla pravděpodobně po třicetileté válce rozšiřováním Dolní Lipové. Roku 1840 byly založeny lázně českoveským rodákem Johannem Schrothem, vodoléčbou se léčí poruchy látkové výměny, kožní choroby aj. Počátkem 19. století patřila obec k nejlidnatějším obcím na Jesenicku. V květnu 1946 na základě Postupimské dohody čtyř velmocí byl zahájen odsun občanů německé národnosti. Velmi čile se v obci rozvíjel kulturní a společenský život, přestože sem občané přišli ze všech koutů republiky, zejména z Ostravska, Přerovska, Olomoucka a východního Slovenska. V obci se nachází několik pozoruhodných kulturních památek. K nejvýznamnějším z nich patří památník obětem Frývaldovské stávky 1931, který byl odhalen v r. 1961 poblíž křižovatky, kde došlo ke tragickému střetnutí demonstrujících kameníků a vápeníků s četnictvem. Poblíž se nachází bývalá rychta v klasicistním stylu z 18. - 19. století. Na hřbitově hrobka zakladatele lázní Johanna schrotha. Kostel sv. Václava je typickou ukázkou stavební památky josefínské doby. Komplex lázeňských budov z druhé poloviny 19. stol. V blízkosti města Jeseník autocamping Bobrovník.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lipova-lazne.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 12.11.2002 v 12:25 hodin