Historie obce Hradec - Nová Ves [ Historie (archivní dokument) ]

První zmínka o obci Hradec je z roku 1351. Jméno je odvozeno od polského grodzič - hraditi, i když poprvé se objevuje jako osobní jméno. Český název plně vystihuje význam původního jména. Jak jméno, tak i zbytky opevnění dokazují, že zde stávalo menší hradisko. Z popisu statku z roku 1613 je patrno, že dvůr byl obklopen hustými lesy, před dvorem se nacházel rybník a vedle něho stála nově postavená pila. R. 1617 dostal Hradec biskupský rada Rathaube, po jehož smrti se jeho žena Marie Magdaléna z rodu Pruskovských provdala za Kryštofa Ferdinanda Popela z Lobkovic, člena tehdy velmi známého českého rodu.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 11.11.2002 v 14:39 hodin