Kukačka (bývalý vápencový kamenolom) [ Přírodní zajímavost ]

Kukačka (bývalý vápencový kamenolom, v mapách označovaný Na Vyhlídce)

Zajímavá lokalita plně zasluhující pozornost biologů i ochranářů je bývalý vápencový kamenolom Kukačka (v mapách uváděno Na vyhlídce). Těžily se zde kalcitickéa dolomitické mramory (včetně polohy bílého dolomitu) a byly využívány jednak jako lomový kámen pro stavby, jednak pro vápennou pec, která produkovala v 1. pol. 19. stol. vápno pro přípravu malty a jako hnojivo.

Na poměrně malé ploše je sledován výskyt pozoruhodné garnitury rostlinných druhů, z nichž mnohé patří mezi vzácné a ohrožené. Například hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), pupava obecná (Carlina vulgaris). Některé z nich jsou pro území severní Moravy velmi neobvyklé: hvozdík pyšný (Dianthus superbus), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) a huseník střelovitý (Arabis sagittata).

Toto od roku 1996 státem chráněné území je klasifikováno jako významný krajinný prvek.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.RychlebskeHory.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.08.2004 v 18:04 hodin